เนื้อหา

     การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมTHEOSมีหลักการทำงาน คือภาพที่ส่งมาจากดาวเทียมธีออส ตามที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินได้สั่งขึ้นไป เมื่อได้ภาพแล้วนำมาผ่านกระบวนการปรับแก้ไขภาพ และเพิ่มมูลค่าของภาพถ่ายดาวเทียมก่อนส่งต่อไปยังผู้ใช้ภาพต่อไปนอกจากนี้การควบคุมและรับสัญญาณจากดาวเทียมธีออส เพื่อถ่ายภาพทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทำผ่านการควบคุมโดยวิศวกรจากสถานีควบคุมสัญญาณดาวเทียมธีออส  ภาคพื้นดินที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพแสดงกระบวนการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียมTHEOS

 

     โดยส่วนที่ต้องมีการควบคุมเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม ได้แก่

          - ส่วนที่หนึ่งเรียกว่า แซทเทอไลท์ คอนโทรล เซ็นเตอร์  (Satellite Control Center) ทำหน้าที่ส่งคำสั่ง และรับสัญญาณควบคุมดาวเทียม เมื่อดาวเทียมผ่านเข้ามาเหนือสถานีควบคุม ในส่วนนี้มี 2 เชน ที่จะทำงานสลับกัน เมื่อเชนใดเชนหนึ่งเกิดปัญหา คือ เทอร์มินัลเชน (Terminal Chain) และรีดันแด้นท์เชน (Redundant Chain)

          - ส่วนที่สองคือ ไดนามิกซิสเต็ม (Dynamic System) ทำหน้าที่วิเคราะห์วงโคจรดาวเทียม ว่าอยู่ในวงโคจรที่กำหนดไว้หรือไม่

          - ส่วนที่สามคือ ส่วนวิชั่นไดนิ่งเซ็นเตอร์ ทำหน้าที่วางแผนการปฎิบัติงานดาวเทียมโดยใช้ข้อมูลวงโคจรมาวางแผนการถ่ายภาพ จากนั้นจะอัพโหลดแผนวงโคจรโดยทีมแซทเทอไลท์ คอนโทรล เซ็นเตอร์  (Satellite Control Center)  ทีมแซทเทอไลท์ จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของดาวเทียมว่าเป็นไปโดยปกติหรือไม่ และตรวจสอบการทำงานของดาวเทียมเมื่อดาวเทียมผ่านเข้าเหนือวงโคจร

          - ส่วนที่สี่ส่วนควบคุมจานรับสัญญาณ ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของจานรับสัญญาณ S-Band โดยอัตโนมัติ เมื่อดาวเทียมผ่านเข้ามาในวงโคจร และในส่วนของการควบคุมจานรับสัญญาณนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะเป็นแบบ Parabolic Reflector และ Dual Band Feed System พร้อมอุปกรณ์สะท้อนสัญญาย่อย (Sub-Reflector) ที่สามารถรับสัญญาณในย่านความถี่ S-Band และการติดตามดาวเทียมแบบ Auto-track และ Program Track ความถี่ในย่าน X-Band ดังนั้นการที่จานรับสัญญาณเป็นแบบ Parabolic Reflector จะช่วยให้การรับสัญญาณดีขึ้นเพราะจานรับสัญญาณแบบนี้ โครงสร้างของจานจะมีลักษณะของส่วนโค้งที่ให้สัญญาณทั้งหมดตกกระทบ แล้วสะท้อนไปยังจุดโฟคัล เหนือจานรับสัญญาณ หากส่วนโค้งของจานมีความถูกต้อง ความแรงของสัญญาณจะถูกส่งไปยังตัวรวมสัญญาณ (Feed Horn) ก็จะมีมากขึ้น

 

ภาพแสดงการรับสัญญาณดาวเทียมด้วยจานแบบParabolic


วีดิทัศน์ เรื่องการรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต