เนื้อหา

     เซรามิกส์ เป็นศาสตร์แขนงที่คลุมเนื้อหาที่กว้าง และลึก  กระบวนการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ที่อยู่ในเนื้อหานี้แม้เป็นเพียงบทนำความรู้ทั่วไป แต่แสดงขึ้นกระบวนการต่างๆ ในการนำทรัพยากรแร่ ผลิตเป็นเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิกส์ ประเภทหนึ่ง)

     เริ่มจากวัตถุดิบ ที่เป็นแร่ดิน ประเภทต่าง การเตรียมเนื้อดิน สำหรับการผลิตสินค้าแต่ละชนิด กระบวนการขึ้นรูป แบบปั้น และการเทหล่อ การเผาดิบ การเพิ่มมูลค่าสินค้า (การวาดลวดลายศิลปะ) และการเผาเคลือบ  ทุกขั้นตอนก่อนในการผลิตจะมีการทดลอง ทดสอบ และตรวจสอบ ก่อนที่จะได้มาซึ่งสินค้าที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เครื่องปั้นดินเผา”

วีดิทัศน์เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาและการเลือกใช้

ภายนอกอาคาร แหล่งเรียนรู้เถ้าฮงไถ่

 

ภายในโรงงาน แบบที่ผ่านขึ้นรูป ที่รอการเผาดิน

 

ภายในโรงงาน แบบที่ผ่านการเผาดิน ที่รอการลงสี

 

ผลิตภัณฑ์เซอรามิกส์ มีหลากหลายรูปแบบ และสีสรรค์