เนื้อหา

     กระบวนการตกแต่ง ในที่นี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เซรามิกส์อย่างมาก จากการนำศิลปะ และเทคโนโลยี มาผลิตเป็นสินค้า ซึ่งขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากชิ้นงานผ่านการเผาดิบมาแล้ว และเป็นขั้นตอนก่อนการเผาเคลือบ

     ผิวถ้วยกาแฟเซรามิกส์ ส่วนมากจะพบว่า จะเรียบ มัน และมีสีต่างๆ และมีชั้นแก้วใสเคลือบอยู่  ผิวถ้วยจะมีความแข็งพอควรทนต่อรอยขีดข่วน และไม่ซึมน้ำ  ลักษณะดังกล่าว เป็นลักษณะของเซรามิกเคลือบ หรือเซรามิกส์ที่ผ่านการเผาเคลือบ โดยทั่วไป “เคลือบ” หมายถึงชั้นแก้วบางๆ ที่ฉาบบนผิวเซรามิกส์ ทำได้โดยการเผาน้ำเคลือบที่ติดกับผิวชิ้นงานเซรามิกส์ ที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว  ใน เซรามิกส์บางประเภทที่มีราคาแพง จะพบว่ามีลวดลายสีต่างๆ อยู่ใต้ชั้นเคลือบ ลวดลายดังกล่าวเกิดจากการวาดสี บนชิ้นงาน ก่อนนำไปเคลือบ และเผาเคลือบ ในส่วนนี้จะกล่าวถึง สีในการวาด น้ำเคลือบ และการเคลือบ โดยทั่วไปดังนี้

(1) สีในการวาด

     สีในการวาด มีลักษณะเป็นผง เรียกว่าสีผงเซรามิกส์ หรือสีสะเตน สีดังกล่าวเกิดจากการนำอ๊อกไซด์ของโลหะต่างๆ มาผสมกันในสัดส่วนต่างๆ  ทางโรงงานมักจะซื้อสีสำเร็จรูปดังกล่าวมา ผสมน้ำใช้งาน (ตามที่ระบุไว้ในการใช้สีผง) เนื่องจากการเตรียมสีผงเซรามิกส์ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และซับซ้อน โดยทั่วไปสูตรผสมของผงสีมีดังนี้

          - สีแดง ได้จากการผสมผงอ๊อกไซด์ ของ SnO2 + CaO + SiO2 + Cr2O3
          - สีชมพู ได้จากการผสม ZrO2 + SiO2 + Fe2O3
          - สีเหลือง ได้จากการผสม ZrO2 + SiO2 + Prasiodinium oxide
          - สีเขียว ได้จากการผสม Cr2O3 + Co3O4 + ZnO + Al2O3
          - สีน้ำเงิน ได้จากการผสม Co3O4 + Al2O3
          - สีฟ้า ได้จาก ZrO2 + SiO2 + V2O5

สีเซรามิกส์ ส่วนมากเมื่อวาดบนชิ้นงานแล้ว จะต้องนำไปเผาที่อุณหภูมิในช่วง 1,150 – 1,300oC

  
ช่างวาด ใช้วาดลวดลายบนชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ ด้วยสีสำหรับเซรามิกส์

 

วีดิทัศน์เรื่อง กระบวนการตกแต่ง