เนื้อหา

     เซรามิกส์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก จากคำว่า “keramikos” แปลว่า ของเครื่องปั้นดินเผา-เครื่องเคลือบ หรือสำหรับเครื่องปั้นดินเผา-เครื่องเคลือบ ซึ่งจากรากศัพท์ชื่อ เซรามิกส์ คงจะเกี่ยวข้องกับดิน การปั้น การเผา และการเคลือบ  ข้อมูลสืบค้นจากสื่อออนไลน์หลายชื่อ แปล “keramikos” ว่า สิ่งที่ถูกเผา และสะกด เซรามิกส์ หลากหลายดังนี้ เซรามิกส์ เซรามิก และเซรามิค

     จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic ให้ความหมายของ เซรามิกส์ ว่า “เป็นสารอนินทรีย์ ที่เป็นของแข็งที่ไม่ใช่โลหะไม่แตกหักง่าย และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ประกอบด้วย อะตอมของธาตุโลหะ อโลหะ และคล้ายโลหะ ที่ยึดติดกันด้วยพันธะไอออนิค และโควาเลนท์

     เซรามิกส์แบบเดิม มักจะผลิตจากดินเหนียว (หรือแร่เคลย์) นำมาปั้น ขึ้นรูป และนำไปเผา ทำเป็นภาชนะ เครื่องใช้ เครื่องประดับ แต่เซรามิกส์ในปัจจุบัน หมายถึงวัสดุที่หลากหลาย ที่ทำจากวัสดุที่หลากหลายเช่นกัน อาจเรียก เซรามิกส์ประเภทหลังนี้ว่า เซรามิกส์สมัยใหม่

     โดยทั่วไป เซรามิกส์ จะเป็นวัสดุที่ทนความร้อน มีความแข็งมาก เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี และทนความเป็นกรดด่าง  สามารถจำแนกออกตามสมบัติ และการนำวัสดุไปใช้ ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

          - เซรามิกส์ที่เป็นวัสดุโครงสร้าง และวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น อิฐ ท่อ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องปู
            ผนัง เป็นต้น
          - เซรามิกส์ที่ใช้เป็นวัสดุทนความร้อน เช่น อิฐทนความร้อนที่ใช้ในเตาเผาอุณหภูมิสูง เบ้าหล่อ
            เหล็กกล้า และแก้ว และแผ่นเซรามิกส์ในเตาแก๊สประหยัดเชื้อเพลิง
            (ทางการค้าเรียกเตาแก๊สอินฟราเรด)
          - เซรามิกส์ที่โดยทั่วไป ผลิตเป็น เครื่องครัว (จาน ชาม ถ้วย) ของประดับ (ตุ๊กตา แจกัน) 
            กระเบื้องเคลือบ (หลังคาวัด) เครื่องสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า ชักโครก) 
          - ไฮ-เทค เซรามิกส์ คือเซรามิกส์ ที่ใช้วัตถุดิบชนิดพิเศษ และมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน 
            ได้แก่ ลูกถ้วยไฟฟ้า (เป็นฉนวน) เซรามิกส์ที่ใช้ทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงสำหรับ 
            โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่อเผาไหม้ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ทางการแพทย์-ทันตกรรม 
            (ฟันปลอมเซรามิกส์) แผ่นเบรคเซรามิกส์ และลูกปืนเซรามิกส์ 
            (เช่น ตลับลูกปืนที่ใส่ล้อจักรยานแข่ง)

   
เซรามิกส์ ตบแต่งสถานที่ (งานวิทยาศาสตร์ + ศิลปะ = มูลค่าเพิ่ม)

 

   
กระถางต้นไม้เซรามิกส์   ถ้วยกาแฟยักษ์

 

   
 ลูกถ้วยไฟฟ้า (จาก http://goo.gl/gzjaCi)
 

รูป 10 กระเบื้องปูพื้น - ปูผนัง  
(จาก http://goo.gl/iDOpZ3 )