เนื้อหา

พ.ศ. 2476
     นายซ่งฮง แซ่เตีย และนายจือเหม็ง แซ่อึ้ง (ซึ่งมาจาก เมืองปังโคย ประเทศจีน) พบว่า จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งโรงงานเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้วย (1) มีแหล่งดินที่มีความเหมาะสมในการทำเครื่องปั้นดินเผา และ (2) มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ซึ่งสามารถใช้ขนส่งสินค้า ไปถึงผู้บริโภคได้สะดวก ทั้งสองจึงได้ตั้งโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเป็นโรงงานผลิต ไหน้ำปลา โอ่งน้ำไม่มีลาย และกระถางต้นไม้ เพื่อทนแทนการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศจีน ซึ่งสินค้าดังกล่าว ในตอนนั้นเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปเป็นย่างมาก

พ.ศ. 2486
     ด้วยสินค้าที่ นายซ่งฮง และนายจือเหม็ง เป็นผู้ผลิต ได้รับความนิยม ทั้งสองจึงตั้งโรงงานใหม่ ชื่อ “เถ้าแซ่ไถ่” และพัฒนาสินค้า โดยเริ่มผลิต “โอ่งลายมังกร” ในขณะนั้นต้องทางโรงงานต้องนำเข้า ดินขาว จากประเทศจีน เพื่อใช้วาดลายมังกร  ด้วยในขณะนั้นโอ่ง ยังเป็นที่ต้องการของคนไทยแทบทุกครัวเรือน (ใช้รองน้ำสำหรับอุปโภค และบริโภค) ทำให้ จังหวัดราชบุรีขณะนั้น มีโรงงานผลิตโอ่ง และไหน้ำปลา ถึง 30-40 โรงงาน

พ.ศ. 2497
     นายซ่งฮง ซึ่งเป็นช่างปั้น ได้แยกตัวมาตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผา และใช้ชื่อโรงงานว่า “เถ้าฮงไถ่” ในการผลิต โอ่งมังกร ไหน้ำปลา และเครื่องปั้นดินเผาอื่นๆ  ในเวลานั้นการผลิตเครื่องปั้นดินเผามีการแข่งขันสูงมาก เกิดระบบการกระจายสินค้า ที่โรงงานต้องนำ โอ่งมังกร และเครื่องปั้นดินเผาอื่นๆ ไปขายทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้โอ่งมังกรราชบุรี จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในประเทศ ในช่วงเวลานั้น

     เกี่ยวกับลายมังกร บนโอ่ง ที่เป็นที่ชื่นชอบ และไม่ตกยุค ด้วยความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยทั่วไปว่า มังกรเป็นเทพเจ้า เสริมบารมี เพิ่มสิริมงคล คงด้วยความดี และคุ้มครองผู้ครอบครอง ด้วยเหตุนี้โอ่งลายมังกรจึงได้รับความนิยม  นอกจากนี้การนำภาพมังกรมาใช้ ในอดีตของประเทศจีนมีการแบ่งชนิดของมังกร สำหรับฮ่องเต้ และคนทั่วไป  หากสังเกตภาพมังกรที่พบเห็นทั่วไปจะมีเพียง 4 เล็บเท่านั้น มังกร 5 เล็บจัดเป็นมังกรใหญ่ สำหรับฮ่องเต้

    
โอ่งลายมังกรแบบดั้งเดิม    โอ่งลายมังกรในปัจจุบัน

 
ปัจจุบัน
     เมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น โดยมีระบบประปาทั่วถึงแทบทุกครัวเรือน ดังนั้นความต้องการโอ่งมังกร ก็ลดลงตามลำดับ แต่ทางเถ้าฮ่งไถ่ในปัจจุบัน ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากโอ่งซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผา สำหรับการใช้งานตามบ้านมาเป็น เครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูงที่เรียกกันทั่วไปว่า เซรามิกส์ ผสมกับงานศิลปะ ในการผลิตชิ้นงานที่ใช้ในการประดับตกแต่งบ้าน ได้แก่ โอ่งแฟนตาซี กระถาง อางบัว แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ และ ฯลฯ มาสนองความต้องการแก่ลูกค้า โดยโรงงานแห่งนี้ได้นอกจากจะผลิต เซรามิกส์ ที่มีรูปแบบ ลวดลายและสี ที่หลากหลายแล้ว ยังสามารถผลิตเซรามิกส์ ให้ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการได้อีกด้วย

      ด้วยประเภทของผลิตภัณฑ์ แตกต่างไปจากเดิม การใช้วัตถุดิบ หรือดิน ในการผลิตก็แตกต่างไปด้วย การผลิตโอ่งมังกรแต่เดิม สามารถใช้ดินเหนียวราชบุรี ที่เผาแล้วให้เครื่องปั้นดินเผามีสีแดงได้ แต่การผลิตเซรามิกส์ จำเป็นต้องใช้ดินขาว หรือดินดำ เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปเพื่อให้สีหลังเผามีสีขาวหรือสีเหลืองครีม 


วีดิทัศน์เรื่อง เถ้า ฮง ไถ่ ผู้บุกเบิกเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดราชบุรี