เนื้อหา

     มีดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำจากเหล็กและเราใช้กันทั่วไปมีอยู่มากมายหลายชนิดหลากหลายรูปแบบ เมื่อจัดเป็นกลุ่มสามารถรวมได้เป็น 4 ตระกูลด้วยกัน ดังนี้

 

 

     1. ตระกูลมีดทำครัว หรือคหกรรม เช่น มีดสำหรับหั่น ตัด สับ ปอก แกะสลัก เป็นต้น
     2. ตระกูลเกษตรกรรม เช่น มีดดายหญ้า มีดโต้ จอบ เสียม พร้า เคียว ขวาน เป็นต้น
     3. ตระกูลมีดเดินป่า เช่น มีดเหน็บ มีดเดินป่า
     4. ตระกูลอาวุธและมีดสวยงาม เช่น ดาบไทย ดาบซามูไร หอก ง้าว ทวน กริชและมีด
ประดับแบบต่าง ๆ 

วีดิทัศน์ เรื่อง รู้จักมีดตระกูลต่าง ๆ