เนื้อหา

     การเดินทางไปยังบ้านไผ่หนองและบ้านต้นโพธิ์ซึ่งเป็นหมู่บ้านทำมีดอรัญญิก ทำได้ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ ทางรถยนต์ ถ้าเริ่มเดินทางจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีรถประจำทางสาย อยุธยา – ท่าเรือ จอดอยู่ที่ตลาดเจ้าพรหม รถจะออกจากตัวเมืองไปทางถนนสายเอเชีย(ทางหลวงเเผ่นดินหมายเลข 32) เลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดนครสวรรค์ เลยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯไปประมาณ 100 เมตร ก็แยกออกทางซ้ายเข้าทางคู่ขนาน ลอดใต้สะพานที่ข้ามเเม่น้ำป่าสัก เข้าถนนที่มุ่งสู่อำเภอนครหลวง ตลอดทางมีป้ายบอกที่ตั้งชุมชนฯ ทั้งสองเป็นระยะ ถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปตามถนนพหลโยธิน จะแยกเข้าถนนสายเอเชีย(ทางหลวงเเผ่นดินหมายเลข 32) แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางที่มุ่งสู่นครสวรรค์เช่นเดียวกับเส้นทางแรก  หรือถ้าต้องการจะเดินทางโดยทางน้ำ จะต้องลงเรือในตัวจังหวัด ที่หน้าวังจันทรเกษม ย้อนขึ้นไปตามเเม่น้ำป่าสัก ผ่านโรงงานวัตถุระเบิดช่างเเสงของกรมสรรพาวุธทหารบก และอำเภอนครหลวงตามลำดับ จนถึงบ้านอรัญญิก

วีดิทัศน์ เรื่องไปบ้านอรัญญิก