เนื้อหา

     บ้านอรัญญิกตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสัก อยู่ในตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสมัยก่อนมีตลาดร้านค้า มีโรงบ่อน มีผู้คนนำสินค้ามาซื้อขายเเลกเปลี่ยนกันมาก  ชาวบ้านก็นำเอามีดไปขายที่ตลาดบ้านอรัญญิก  เมื่อคนที่ซื้อไปใช้เห็นว่าคุณภาพดีจึงบอกต่อๆกันไปว่า มีดคุณภาพต้องเป็นมีดอรัญญิก เลยเรียกติดปาก ไปหาซื้อมีดต้องไปที่อรัญญิก ที่จริงเเล้วมีดส่วนมากทำที่หมู่บ้านต้นโพธิ์ และหมู่บ้านไผ่หนอง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่  6 และ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากบ้านอรัญญิกไปเพียง 3 กิโลเมตร ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อหมู่บ้านทำมีดอรัญญิก ทั้งหมู่บ้านต้นโพธิ์ หมู่บ้านไผ่หนอง