เนื้อหา

วีดีทัศน์ เรื่อง ตะกอนในโบก

อุปกรณ์
     1. ขวดพลาสติกขนาด 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร   1 ใบ
     2. ดิน 2  กรัม
     3. ทราย 50 กรัม
     4. กรวด  50 กรัม
     5. น้ำ 400  ลูกบาศก์เซนติเมตร

วิธีทำกิจกรรม
     1. เทดิน ทราย กรวด และน้ำ ลงในขวดพลาสติก ปิดฝาขวด
     2. เขย่าขวดเป็นเวลา 30 วินาที สังเกตผลทันที
     3. วางขวดทิ้งไว้ 2 นาที สังเกตผล

คำถามท้ายการทดลอง
     - เมื่อเขย่าขวดที่บรรจุสิ่งต่าง ๆ ไว้ ผลเป็นอย่างไร
     - เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที สิ่งต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในขวด มีการจัดวางตัวอย่างไร
     - ในกุมภลักษณ์น่าจะพบสิ่งใดบ้าง สิ่งเหล่านั้นจะมีการจัดวางตัวอย่างไร เพราะเหตุใด