เนื้อหา

     หาดหินสี หรือทุ่งหินเหลื่อม เรียกตามชื่อที่ตั้งโดยท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสามพันโบก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านคำจ้าว ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  การเดินทางต้องเดินทางโดยอาศัยเรือ ที่มีไว้บริการในบริเวณสามพันโบก และล่องตามกระแสน้ำของแม่น้ำโขง ไปประมาณ 20 นาที

เรือที่ใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหาดหินสี

ระหว่างทางไปหาดหินสี หินพื้นท้องน้ำแตกหักและหลุดออกเกิดเป็นตะกอนก้อนหินเหลี่ยม

     ลักษณะของหาดหินสีเป็นบริเวณพื้นท้องน้ำ ที่มีตะกอนทราย สีขาว ตะกอนกรวด และตะกอนก้อนหินมนขนาดใหญ่ (หินสี, สีทีพบส่วนมาก เป็นสีส้ม น้ำตาล เหลือง และหินตะกอน) วางตัวอยู่บนหินพื้นท้องน้ำที่เป็นหินทรายปนกรวด และหินทราย

ตะกอนประเภทต่างๆ (ตะกอนทราย กรวด ก้อนหินกลม และก้อนหินเหลี่ยม) ที่พบบริเวณหาดหินสี

ลักษณะของหินสีที่พบ บริเวณหาดหินสี

     หินสีที่พบบริเวณหาดหินสี ประกอบด้วยคาลซิโดนี เป็นหลัก เกิดกระจายตัวเป็นก้อนกองใกล้กันเป็นหย่อมๆ ขนาดของหินสีมีขนาดแปรเปลี่ยนตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ไปจนถึงขนาดความยาวที่มากกว่า 3 เมตร หินสีแสดงลักษณะเป็นก้อนผิวมันวาวคล้ายไข รูปก้อนมนไม่มากนัก ยังสามมารถเห็นลักษณะรูปร่างที่เป็นเหลี่ยม

ตัวอย่างคาลซิโดนีจากหาดหินสี (สีส้มน้ำตาล และสีเทา) แสดงผิวบางๆที่มันวาว

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคาลซิโดนี ลักษณะและสมบัติที่สำคัญ

     คาลซิโดนี เป็นชื่อเรียกรวมของในกลุ่มซิลิกา (SiO2) ที่มีผลึกขนาดเล็กมีรูปผลึกเป็นเส้นใย (เนื้อจุลผลึก ผลึกขนาดเล็กที่ต้องศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์) ความแข็ง = 6 - 7 (ตามมาตรของโมล์) มีความวาวแบบขี้ผึ้ง มีความคงทนต่อการผุพังมาก โดยทั่วไปคาลซิโดนี จะมีสีส้ม แดง น้ำตาล เหลือง เทา-ดำ แต่สีอื่นๆ เช่น สีเขียว น้ำเงิน หรือสีม่วง พบได้เช่นกันแต่น้อย คาลซิโดนีที่โปร่งแสง – โปร่งใส จัดเป็นอัญมนี แต่มีชื่อเรียกต่างออกไป ขึ้นกับสี และลักษณะ เช่น อะเกต หรือโมนา เป็นชนิดหนึ่งของคาลซิโดนี ที่เกิดเป็นแถบชั้นที่ไม่เป็นระนาบตรงต่างสีสลับกัน
     การเกิดคาลซิโดนี เกิดจากการตกผลึกของสารละลายที่ไหลผ่านช่องว่างในหิน ในขณะที่เกิดหิน หรือเกิดภายหลังการเกิดหิน ทำนองเดียวกับซิลิกา ที่ตกผลึกในเนื้อไม้ทำให้เกิดไม้กลายเป็นหิน แบบจำลองการเกิดหินสี บริเวณหาดหินสี (สมมุติฐาน) จากข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาในภาคสนาม สามารถนำมาสร้างเป็นแบบจำลองการเกิดหินสีบริเวณ หาดหินสีได้ดังต่อไปนี้

     - เมื่อแผ่นดินมีการยกตัว ระดับของแม่น้ำโขงอยู่สูงกว่าระดับปัจจุบันมาก กระบวนการผุพัง และ
        การกร่อนเกิดขึ้นกับชั้นหินตะกอนที่
โผล่บริเวณผิวโลก

     - เมื่อเวลาผ่านไป แม่น้ำโขงกร่อนแผ่นดินมากขึ้น จนถึงชั้นหินตะกอนที่มีคาลซิโดนี เกิดร่วมด้วย
        หินตะกอนจะผุพัง และถูกกร่อน
ออกไป โดยแม่น้ำโขง คงเหลือแต่คาลซิโดนี เนื่องจาก
        คาลซิโดนี หลุดเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ ทางน้ำไม่สามารถพาให้เคลื่อนที่
ได้และเกิดการกร่อน
        ในแนวดิ่งอย่างต่อเนื่อง คาลซิโดนีเป็นแร่ที่คงทนต่อการผุพังและการกร่อนมาก จะกองอยู่บริเวณ
        พื้นท้องน้ำ
ตลอดเวลา จะถูกกร่อนด้วยน้ำและตะกอนทำให้คาลซิโดนีมีขนาดลดลงจากเดิม
        มีความมน และมีผิวมัน

     - เกิดก้อนคาลซิโดนี กระจายตัวอยู่บริเวณหาดหินสี ดังที่พบในปัจจุบัน
 
แบบจำลองการเกิดหินสี บริเวณหาดหินสี ภาพแสดงเฉพาะหินสีเท่านั้น