เนื้อหา

     สามพันโบก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ ที่ชุมชนท้องถิ่น คุณครูเรืองประทิน เขียวสด ครูโรงเรียนบ้านสองคอน นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์ (เว็บมาสเตอร์อุบลดอทคอม) และผู้ใหญ่บ้านชาย บุดดีวัน ผู้ใหญ่บ้านโป่งเป้า และ อบต. เหล่างาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ริเริ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก นี้ขึ้นมา

     ต่อมาเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำและเผยแพร่โฆษณา ชุด เที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก ในปี พ.ศ. 2551 และหลังจากนั้นเป็นต้นมา สามพันโบก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป

     จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบกคือ จำนวนกุมภลักษณ์ ที่มีรูปร่าง รูปแบบ ขนาดต่างๆ เป็นจำนวนมาก (แก่งสามพันโบก) นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวทางน้ำ ที่สามารถศึกษาลักษณะของหินตะกอน ที่มีลักษณะต่างๆ เช่น หินหัวพะเนียง ปากบ้อง หินหัวสุนัข ผาหินศิลาเลข หาดหงส์ หาดหินสี หรือทุ่งหินเหลื่อม พร้อมกับการศึกษาวิถีชิวิตของประชาชนท้องถิ่นอีกด้วย การท่องเที่ยวดังกล่าวต้องศึกษา จากบริเวณชุมชนหาดสลึง และบริเวณสามพันโบก รายละเอียดเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่า ที่ผูกโยงกับแก่งหินงามสามพันโบก

วิดีทัศน์ เรื่อง ลักษณะของโบกแบบต่างๆ

*หมายเหตุ
สามารถหาอ่านเพิ่มเติมจาก http://guideubon.com