เนื้อหา

     ข้อมูลในบทนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างย่อเพื่อประกอบเนื้อ VDO เท่านั้น

ค้างคาว

     ข้อมูลบางส่วนจาก http://batsofthailand.org/index.html

          -ในปัจจุบันพบค้างคาวมากกว่า 1,100 สายพันธุ์ ตัวเลขดังกล่าว คิดเป็น 1 ใน 4 ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั่วโลก

          -ค้างคาวส่วนมาก (70 %) กินแมลงเป็นอาหาร เกือบ 30 % กินผลไม้ และน้ำหวานจากดอกไม้  ค้างคาวกินสัตว์อื่น และค้างคาวดูดเลือดพบน้อยมาก

          - ค้างคาวกินผลไม้ (Fruit Bat) จัดอยู่ในกลุ่มค้างคาวขนาดใหญ่ ในประเทศพบค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน เป็นค้างคาวขนาดใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักตัวประมาณ 1 กิโลกรัม (เชื่อว่าเป็นค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

          - ส่วนค้างคาวคุณกิตติ เป็นค้างคาวกินแมลง จัดเป็นค้างคาวที่ตัวเล็กที่สุดในโลก โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย 2 กรัม

          - ค้างคาวจะอยู่เป็นกลุ่ม ตั้งท้องประมาณ 100 – 150 วัน ออกลูกครั้งละตัว (บางชนิดออกลูกครั้งละ 1 – 2 ตัว)

          - เป็นสัตว์ที่แสดงการปรับตัวสูง เหตุที่อาศัยในถ้ำเนื่องจากเป็นบริเวณที่ปลอดภัย และสามารถหาอาหารและน้ำได้ง่าย เป็นสัตว์หากินเวลากลางคืน

          - นกเป็นผู้ล่าค้างคาวที่สำคัญ

          - การที่ค้างคาวนอนห้อยหัวบริเวณที่สูง เนื่องจากสะดวกในการบิน และเพื่อหลบหนีศัตรู  จากรูปร่างของมันที่ไม่สะดวกในการบินโดยเริ่มจากพื้นดิน

          - การหาเหยื่อ และการบินอาศัยระบบคลื่นเสียง ที่เรียกว่า Echolocation

          - มีอายุได้ถึง 20 ปี

          - นักวิทยาศาสตร์ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการวิวัฒนาการมากนัก เพราะไม่ค่อยพบฟอสซิลค้างคาว