เนื้อหา


วีดิทัศน์เรื่อง สู่หุบป่าตาด

     แหล่งเรียนรู้ “หุบป่าตาด” ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลทุ่งนางงาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร) หุบป่าตาดเป็นลักษณะของหลุมยุบที่เกิดภายในหินปูน ในอดีตไม่มีทางเชื่อมให้เข้าชมหุบป่าตาดดังปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้สร้างทางเข้าหุบ และระเบิดหินในช่วงปลายของทางน้ำใต้ดินที่แห้งหมดแล้ว ที่ต่อเข้ากับหุบป่าตาด เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงหุบป่าตาด  (ทางเดินเข้าหุบป่าตาดช่วงที่มืด หรือถ้ำ คือทางน้ำใต้ดินโบราณ)