เนื้อหา

ยุคอิไดอะคาเรน หรือยุคเวนเดียน (เดิม) ประมาณ 653 ถึง 541 ล้านปีที่ผ่านมา
     หลักฐานฟอสซิลในยุคนี้ แสดงว่าสัตว์หลายเซลล์ มีโครงสร้างซับซ้อนเกิดขึ้นบริเวณพื้นทะเล ก่อนช่วงเวลาแคมเบรียน แล้ว
     ยุคอิไดอะคาเรน เป็นยุคก่อนหน้ามหายุคพาลีโอโซ-อิก ยุคดังกล่าวตั้งชื่อตาม เขาอิไดอะคารา ประเทศออสเตเรีย  บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่พบฟอสซิลสัตว์ที่ลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีโครงสร้างแข็ง หลายชนิด เช่น ดิกคินโซเนีย  ชาร์เมีย  และพาร์แวนโครินา  (หรือพาร์แวนคอร์เนีย)  เป็นต้น

     

ดิกคินโซเนีย มีลักษณะเป็นทรงรี ที่พบมีขนาดใหญ่ถึง 60 ซม.  เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวมีการแบ่งเป็นส่วนๆ มีลักษณะสมมาตร เมื่อลากเส้นผ่านผ่ากลางลำตัว  เนื้อเยื่อมีความหนาแน่นมากกว่าแมงกะพรุน และหนอน

 

 

 

 

ชาร์เมีย เป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยบริเวณพื้นทะเล เชื่อว่าอยู่บริเวณทะเลลึก ลักษณะการดำรงชีวิตคล้ายปากกาทะเลและ ดอกไม้ทะเล


 

 

 

   

 

พาร์แวนโครินา ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นสัตว์ต้นตะกูล ของสัตว์ขาปล้อง หรืออาร์โธอพอด  ลักษณะของมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายโล่ ลำตัวมีสมมาตรเป็นสันนูนขึ้นมา ความยาวของมันพบมากถึง 2 เซนติเมตร เนื่องจากลักษณะของมันคล้ายคลึงกับ ตัวอ่อนของไทรไลไบต์ (สัตว์ที่เริ่มพบมากในยุคแคมเบรียน) นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากจึงเชื่อว่า พาร์แวนโครินา  คือบรรพบุรุษของไทรโลไบต