เนื้อหา

กำเนิดสัตว์หลายเซลล์ ครั้งแรก ประมาณ 630 ล้านปีที่ผ่านมา
     คำว่า “หลายเซลล์ หรือ multi-celled” หมายถึงพืช หรือสัตว์ที่ประกอบด้วยเซลล์ ที่แตกต่างกันหลายชนิด  สัตว์หลายเซลล์ หรือเมตาซัว (metazoa) มีวิวัฒนาการมามากกว่า 600 ล้านปี  เมตาซัวชนิดแรก สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

 ฟองน้ำ  ไนดาเรีย  หนอน
     

ฟองน้ำเป็นสัตว์หลายเซลล์ มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน มีรูปร่างคล้ายถุงกาแฟ ส่วนบนเปิด อาศัยติดกับพื้นทะเล กินอาหารจากน้ำที่ไหลผ่านลำตัว และกรองอาหารจากน้ำ

 

 

ประกอบด้วย ปะการัง ดอกไม้ทะเล และแมงกะพรุน รูปร่างคล้ายถุงหรือถ้วย ปลายด้านหนึ่งมีปากสามารถเปิดและปิด  และบริเวณโดยรอบมีหนวดซึ่งสามารถจับอาหารป้อนเข้าปาก

                                                  

หนอนเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ภายในลำตัวหนอนมีของเหลวอยู่ในช่องว่าง  ช่องว่างมีความหลากหลายมาก