เนื้อหา

ยุคดีโวเนียน  419 - 359 ล้านปีที่ผ่านมา
     ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนบกมีมากขึ้น คลับมอส ต้นหางม้า และ เฟิร์น  เกิดครั้งแรกในยุคนี้ เช่นเดียวกับพืชที่มีเมล็ด ต้นไม้ และแมลงไม่มีปีก
     ในทะเลยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่  แบรคิโอพอด หรือหอยตะเกียง ปะการังรวมถึงไคนอยด์ โกเนียไทต์-แอมโมนอยด์ เกิดในปริมาณมากในขณะที่ โคลีออยด์ (coleoids) หรือหมึกโบราณ เริ่มเกิดในยุคนี้ ไทรโลไบต์ ลดความหลากหลาย และจำนวนลง
     สิ่งมีชีวิตที่เป็นเจ้าทะเลในยุคนี้ ประกอบด้วยปลามีกราม (พลาโคเดิร์ม, lobe-finned และ ray-finned fish และปลาฉลามยุคแรก)  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดแรกยังคงอาศัยอยู่ใน

     สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ปลาที่หลากหลาย ทะเลในยุคไซลูเลียน และพืชบกจาก Palmer, D. 2006  The illustrated encyclopedia of the prehistoric world. Chartwell Books,  New Jersey, 512 p.

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส  359 - 299 ล้านปีที่ผ่านมา
     ช่วงแรกเกิดต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ และพื้นที่ลุ่มชื้นบนแผ่นดิน พบสัตว์มีกระดูกสันหลังบนแผ่นดินชนิดแรก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เกิดปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีครีบพู่ (lobe-finned rhizodonts)  ในมหาสมุทรเกิดปลาฉลามยุคแรก และมีหลากหลายชนิดเกิดแมงป่องทะเล  ไครนอยด์ ปะการัง โกเนียไทต์-แอมโมนอยด์  และแบรคิโอพอด พบได้ทั่วไป  แต่ ไทรโลไบต์ และนอติลอยด์ พบชนิด และจำนวนน้อยลง น้ำแข็งปกคลุมด้านตะวันออกของกอนวานา
     แมลงมีปีกพบมาก และหลายชนิด แมลงบางชนิด มีขนาดใหญ่มาก  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พบทั่วไป และหลากหลาย  พบสัตว์เลื้อยคลานเป็นครั้งแรก เกิดป่าที่ประกอบด้วย  เฟิร์น ต้นคลับมอส ต้นหางม้าขนาดใหญ่  ในยุคนี้ระดับออกซิเจนในบรรยากาศมีค่าสูงสุด  โกเนียไทต์ แบรคิโอพอด ไบรโอซัว และปะการัง พบได้ทั่วไปในทะเลและมหาสมุทร  ฟอแรม มีการแพร่พันธุ์มาก

 ป่า และพืชบก เกิดขึ้นมากในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ทำให้บรรยากาศมีปริมาณออกซิเจนสูง ผลทำให้แมลงยุคนี้มีขนาดใหญ่มาก จาก Palmer, D. 2006  The illustrated encyclopedia of the prehistoric world. Chartwell Books,  New Jersey, 512 p.

ยุคเพอร์เมียน 299 - 252 ล้านปีที่ผ่านมา
     ยุคเพอร์เมียน เป็นยุคสุดท้ายของมหายุคพาลีโอโซอิก และยุคเพอร์เมียนสิ้นสุดด้วยการเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่พบบนโลก 90-95 % ของสิ่งมีชีวิตในทะเลสูญพันธุ์ และ70 % ของสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินสูญพันธุ์
     ชีวิตบนแผ่นดิน ประกอบด้วยพืชที่มีความหลากหลาย พร้อมด้วย สัตว์มีข้อมีปล้อง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์เลื้อยคลานที่พบมีความสูงไม่มาก  เป็นสัตว์เลือดเย็น ที่มีสมองเล็ก  ในทะเลเพอร์เมียน หมึก ไครนอยด์ แบรคิโอพอด และฟิวซูลินิด เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมาก

สิ่งมีชีวิตหลากหลายมากขึ้นบนแผ่นดิน สัตว์เลื้อยคลานมีความหลากหลายจาก Palmer, D. 2006  The illustrated encyclopedia of the prehistoric world. Chartwell Books,  New Jersey, 512 p.