เนื้อหา

ยุคแคมเบรียน 541 – 485 ล้านปีที่ผ่านมา
     เริ่มต้นยุคแคมเบรียน หรือ เป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างที่แข็ง ปรากฎให้เห็นมากทั้งชนิด และจำนวน  การพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้นักวิทยาศาสตร์ เรียกยุคนี้ว่า “เกิดการระเบิดของสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนCambrian explosion”
          - พืชที่พบเป็นสาหร่ายทะเล
          - สัตว์เริ่มแรกเป็นสัตว์ที่อาศัยในทะเล ได้แก่ ไทรโลไบต์ แบรคิโอพอด ฟองน้ำ แกสโตรพอด และปลายุคแรก (ไหเกาอิคทิส จากข้อมูลปัจจุบัน)

  

อ้างอิงจาก   http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/levin/0471697435/chap_tut/chaps/chapter12-01.html

ยุคออร์โดวิเชียน  485 – 443 ล้านปีที่ผ่านมา
     สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พัฒนาหลากหลายเกิดสัตว์ชนิดใหม่มากมาย  นอติลอยด์ที่มีเปลือกตรง และยาว (มอลลัสกา ชั้นเซฟาโลพอด) ซึ่งจัดเป็นเจ้าทะเลในยุคออร์โดวิเชียน พบประการังยุคเริ่มต้น หอยสองฝา แกรปโตรไลต์ ไบรโอซัว โคโนดอน (สัตว์มีแกนสันหลังในระยะแรก) เริ่มปรากฎในยุคนี้  พืชสีเขียว และเห็ดรา เกิดบนแผ่นดินในครั้งแรก  ช่วงปลายยุคจบลงด้วยยุคน้ำแข็ง

นอติลอยด์ กำลังกินเหยื่อ จาก Palmer, D. 2006  The illustrated encyclopedia of the prehistoric world. Chartwell Books,  New Jersey, 512 p.

ยุคไซลูเลียน  443 - 419 ล้านปีที่ผ่านมา
     พืชมีที่ลำเลียงชนิดแรกเกิดขึ้น สัตว์บกที่เกิดขึ้นชนิดแรกในยุคนี้ คือ กิ้งกือ และ สัตว์ขาปล้องขนาดใหญ่ คล้ายกิ้งกือ และตะขาบ  พบปลามีกราม และปลาหุ้มเกราะแต่ไม่มีกราม จำนวนมากในทะเล  แมงป่องทะเลมีขนาดใหญ่ในยุคนี้  ในทะเลยังพบสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ประกอบด้วย ปะการรัง และไครนอยด์  ไทร์โลไบต์ชนิดต่างๆ และกลุ่มหมึก มีความหลากหลาย  แกรปโตไลต์ ไม่ค่อยหลากหลายในยุคนี้

ภาพสัตว์ขาปล้องขนาดใหญ่กำลังกินเหยื่อ พืชบก และทะเลในยุคไซลูเลียน จาก Palmer, D. 2006  The illustrated encyclopedia of the prehistoric world. Chartwell Books,  New Jersey, 512 p.