เนื้อหา

     เมื่อโลกมีอายุ ประมาณ 4,000 ล้านปี  มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หลายชนิดจำนวนมากเริ่มปรากกฎ มันเป็นหลักฐานที่เกิดเป็นฟอสซิล จากที่ไม่เคยมีมากในหินที่มีอายุแก่กว่านี้เลย  ช่วงเวลา 289 ล้านปีในมหายุคพาลีโอโซอิก เกิดบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการัง หอย แมลง ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อคลาน พืชที่มีท่อน้ำเลี้ยง พืชไม่มีเมล็ด และมีเมล็ด (แต่ยังไม่มีดอก)
     นักธรณีวิทยาศึกษาหินในมหายุคนี้ ทราบว่าแผ่นดินในมหายุคพาลีโอโซอิกในช่วงแรกส่วนมากอยู่บริเวณขั้วโลกใต้ ต่อมาได้เคลื่อนตัวมารวมกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียในช่วงปลายของมหายุค  โลกในมหายุคนี้ผ่านสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น ร้อนชื้นอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงร้อน และแห้งแล้ง  ไปจนถึงมีเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต ได้เกิดขึ้น ถึง 3 ครั้ง และครั้งที่ 3 จัดเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานในปัจจุบัน ในปลายมหายุคพาลีโอโซอิก
     ชื่อ “มหายุคพาลีโอโซอิก” หมายถึง มหายุคที่มีสิ่งมีชีวิตรูปร่างแบบโบราณ แบ่งได้เป็น 6 ยุค ตามเหตุการณ์หลักที่ปรากฏในหิน ลำดับจากช่วงอายุมากไปหาช่วงอายุน้อยดังนี้ คือ ยุคแคมเบรียน ยุคออร์โดวิเชียน ยุคไซลูเรียน ยุคดีโวเนียน ยุคคาร์บอนิเฟอร์รัส และยุคเพอร์เมียน

เวลาของยุคต่างๆ ในมหายุคพาลีโอโซอิก www.stratigraphy.org (ICS, 2013/01)


วีดิทัศน์ เรื่อง มหายุคพาลีโอโซอิค (ยุุคของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณ)