เนื้อหา

     ในปัจจุบันยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร การทดลองเพื่อใช้อธิบายกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เริ่มจากมิเลอร์ และยูเร ในปี 2496 ทำได้จากการใส่โมเลกุลของบรรยากาศ ที่เชื่อว่าเป็นบรรยากาศในอดีต ที่ประกอบด้วย แก๊สมีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน และน้ำ ลงในระบบปิด  ในการทดลองได้ดำเนินการต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ โดยมีการสปารค์ไฟฟ้าต่อเนื่อง เสมือนการเกิดฟ้าผ่าในอดีตที่เกิดได้ทั่วไป

         ผลการทดลองจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของน้ำทะเลโบราณ เขาพบว่ามีคาร์บอนด์เกิดขึ้น 2 % และมีกรดอะมิโนเกิดขึ้นด้วย (องค์ประกอบของโปรตีน)

      มีนักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุป ของการทดลองของมิเลอร์ และยูเร เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต โดยอ้างว่า บรรยากาศของโลกยุคแรกไม่น่าจะมีโมเลกุลของแก๊สที่เป็นตัวรีดิวซ์ มากตามการทดลอง ในอดีตไม่น่าจะเกิดฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่อง

 

     ช่วงปลายบรมยุคอาร์เคียน (3,000 – 2,500 ล้านปีที่ผ่านมา) เกิดทวีปที่มีเสถียรภาพ และมีการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง โครงสร้างสโตรมาโตไลต์ จากแบคทีเรีย พบได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังพบฟอสซิลแบคทีเรียในหินเชิร์ตด้วย


     พบหินที่เกิดในช่วงเวลานี้แสดงค่าสนามแม่เหล็กโลกในอดีต บ่งบอกถึงภายในโลกมีการแยกตัวเป็นชั้นโครงสร้างโลกแล้ว (มีแก่นโลกชั้นใน – ชั้นนอก ชั้นเนื้อโลก และเปลือกโลก