เนื้อหา

     ผิวโลกเริ่มเย็นตัวลงบ้างในบางบริเวณ เกิดเปลือกโลกเป็นบางบริเวณ และเริ่มเกิดฝน เมื่อเวลามากกว่า 3,500 ล้านปีที่ผ่านมา พบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตเชลเดียว คือไซยาโนแบคทีเรีย(เรียกกันโดยทั่วไปว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)ในโครงสร้างหินตะกอนที่เรียกว่าสโตรมาโตไลต์)ช่วงเวลาดังกล่าว 4 – 2.5 พันล้านปีที่ผ่านมา คือบรมยุคอาร์เคียน (หมายถึงบรมยุคที่เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นเป็นครั้งแรก)สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นบนโลกมีความสำคัญคือเป็นผู้สร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศของโลก สโตรมาโตไลต์ มาจากภาษากรีกหมายถึง“หินที่แสดงลักษณะเป็นชั้น” หมายถึง โครงสร้างที่เป็นชั้นซ้อนกันเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากร่วมกับกระบวนการตกตะกอน