เนื้อหา

     
     พิพิธภัณฑ์สิรินธร คือแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ และศูนย์วิจัยซากดึกดำบรรพ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   การแสดงประกอบด้วย โซนพิพิธภัณฑ์ 8 โซน ในอาคารหลัก และพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ แสดงในอาคารอีกหลังที่สร้างครอบแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ซอโรพอต

     เนื่องจากข้อมูลในแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร มีข้อมูลที่มาก หลากหลาย ด้วยเหตุนี้เนื้อหาที่จะแสดงต่อไปนี้ จะเป็นเนื้อหาที่กล่าวสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญของประวัติของโลกตั้งแต่เริ่มเกิด ผ่านมหายุคต่างๆ ที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิต จนกระทั่งเกิดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้จะกล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของไดโนเสาร์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่พบในประเทศ ซึ่งเป็นหัวเรื่องเด่นของแหล่งเรียนรู้นี้


วีดิทัศน์ เรื่อง เที่ยวหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร