เนื้อหา

     เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ คือเหตุการณ์ที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิด และจำนวนมากสูญพันธุ์ และเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีการปรากฏอยู่บนโลก ในรูปฟอสซิล  การทราบถึงว่ามีเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้จากการศึกษาฟอสซิล ในชั้นหินที่มีอายุเรียงลำดับอายุกัน
     ในมหายุคพาลีโอโซอิก เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง ครั้งใหญ่ที่สุดที่มีหลักฐานในปัจจุบัน คือ เหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่เกิดในช่วงปลายยุคเพอร์เมียน ต่อกับยุคไทรแอสสิก
เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ ที่เกิดในมหายุคพาลีโอโซอิก พบ 2 ครั้งคือ เกิดในช่วงปลายยุคออร์โดวิเชียน และปลายยุคดีโวเนียน
     เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้ง ใหญ่ 5 ครั้ง ตั้งแต่ยุคแคมเบรียนจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาที่แสดงโดยลูกศร บ่งบอกถึงการลดลงจำนวนสกุลของสัตว์ทะเล

ภาพจาก: http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/levin/0471697435/chap_tut/chaps/chapter12-01.html