เนื้อหา

     โครงร่างของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยกระดูกกระดูกอ่อนกระดูกแต่ละชิ้นจะติดต่อซึ่งกันและกันโดยข้อต่อและมีเอ็นยึดทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้การมีข้อต่อนี้จึงทำให้มีการเคลื่อนไหวโดยมีการช่วยเหลือของกล้ามเนื้อต่างๆช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยโครงกระดูกมีหน้าที่ที่สำคัญหลายประการได้แก่
     - ค้ำจุนโครงสร้างของร่างกาย
     - เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆสำหรับการเคลื่อนไหว
     - ป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญเช่นกะโหลกศีรษะที่ห่อหุ้มสมองหรือซี่โครงป้องกันปอดและหัวใจ
       จากการกระทบกระเทือน
     - เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดที่ส้าคัญ
     - เป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซี่ยมที่สำคัญของร่างกาย

     โครงกระดูกในร่างกายมีประมาณ 206 ชิ้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือโครงกระดูกแกน (Axial Skeleton) และโครงกระดูกรยางค์ (Appendicular Skeleton) โครงกระดูกแกน ประกอบด้วยกระดูกจำนวน 80 ชิ้น ซึ่งวางตัวในแนวแกนกลางของลำตัว ได้แก่ กะโหลกศีรษะ 22 ชิ้นกระดูกหู 6 ชิ้นกระดูกโคนลิ้น 1 ชิ้นกระดูกสันหลัง จำนวน 26 ชิ้นกระดูกซี่โครง จำนวน 24 ชิ้นและกระดูกอก 1 ชิ้น

     โครงกระดูกรยางค์ ประกอบด้วยกระดูกจำนวน 126 ชิ้น ซึ่งจะอยู่ในส่วนแขนและขาของร่างกายเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว ได้แก่ กระดูกส่วนไหล่ 5 ชิ้น กระดูกแขน 6 ชิ้น กระดูกมือ  54 ชิ้น กระดูกเชิงกราน 2 ชิ้น กระดูกขา 8 ชิ้น และกระดูกเท้า 52 ชิ้น

     กระดูกบางชิ้นสามารถบอกความแตกต่างของเพศชายและหญิงได้ เช่น กระดูกสะโพกของผู้ชายด้านหน้าจะสอบแคบและตั้งสูงช่องกระดูกเชิงกรานรูปคล้ายกรวยมี pelvic inlet เป็นรูปหัวใจมีระยะห่างระหว่างกระดูกชายโครงกับปีกเชิงกรานน้อยทำให้ผู้ชายมีเอวหนาและใหญ่กว่าเพศหญิง ในขณะที่เชิงกรานของเพศหญิงจะมี pelvic inlet เป็นรูปไข่ช่องเชิงกรานเข้าและออกมีขนาดใหญ่เกือบเท่ากัน  มีระยะห่างระหว่างชายโครงกับเชิงกรานมากทำให้มีเอวเล็กลง

     ความสูงของคนเรานั้น ส่วนหนึ่งมาจากความยาวของกระดูกสันหลัง ซึ่งทุกส่วนจะมีส่วนที่เป็นกระดูกแข็ง และมีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนอยู่ระหว่างกระดูกแข็ง ซึ่งเราเรียกว่า Disk  โดยเป็นส่วนที่ยังสามารถเจริญเติบโตได้ โดยมีความหนา และบางแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนนี้เองนี้จะเป็นส่วนที่ยังสามารถเพิ่มให้หนาขึ้นได้ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนมากเพียงพอ ร่างกายจะทำการสังเคราะห์ให้เป็น คอลลาเจน เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างความหนาของกระดูกอ่อนให้กับร่างกายต่อไป นอกจากนี้ การออกกำลังกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อ เช่น การกระโดดเอื้อมแตะ การว่ายน้ำ และการเล่นโยคะ ก็สามารถช่วยเพิ่มความสูงได้


วีดิทัศน์เรื่อง โครงกระดูก=โครงร่างของร่างกาย