เนื้อหา

     หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายซึ่งทำงานหนักต่อเนื่องตลอดเวลา ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย เราจึงควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าหน้าที่ของหัวใจมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพหัวใจกันมากขึ้น

     หัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องอก ระหว่างปอดทั้งสองข้าง ประมาณ 1/3 ของหัวใจจะอยู่เอียงไปทางซ้ายของเส้นแบ่งกลางร่างกาย โดยทั่วไปหัวใจมีน้ำหนักประมาณ 350 กรัม แต่ในคนที่ตัวใหญ่และมีน้ำหนักมาก หัวใจก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากร่างกายต้องการเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงมากกว่าปกติหัวใจแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ด้านบน 2 ห้อง และด้านล่างอีก 2 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้
     1) หัวใจห้องบนขวาทำหน้าที่รับเลือดจากหลอดเลือดดำที่ส่งเลือดมาจากร่างกายช่วงบนและช่วงล่าง
     2) หัวใจห้องล่างขวาตำแหน่งของหัวใจห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าสุดของหัวใจ ทำหน้าที่รับเลือดต่อจากหัวใจห้องบนขวา และส่งเลือดไปยังปอดผ่านลิ้นหัวใจและหลอดเลือดแดง
     3) หัวใจห้องบนซ้ายตำแหน่งของห้องหัวใจบนซ้ายจะอยู่ด้านหลังสุด และเป็นห้องหัวใจที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับห้องหัวใจอื่นๆ หัวใจห้องบนซ้ายจะคอยรับเลือดที่มีออกซิเจนจากปอด ซึ่งส่งมาทางทางหลอดเลือดแดง
     4) หัวใจห้องล่างซ้าย เป็นห้องหัวใจที่มีผนังหนาที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนซึ่งได้รับมาจากหัวใจห้องบนซ้ายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

     ในการสูบฉีดเลือดของหัวใจนั้นจะเกิดการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ ซึ่งก็จะทำให้แรงดันของหลอดเลือดที่ลำเลียงเลือดไปทั่วร่างกายมีระดับสูงต่ำตามไปด้วย ซึ่งหัวใจเริ่มเต้นครั้งแรกตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์อายุ 4 สัปดาห์ จากนั้นก็จะทำงานต่อเนื่องไม่เคยหยุดพักไปตลอดชีวิต โดยปกติถ้าเรามีอายุถึง 80 ปี หัวใจจะเต้นไปแล้วทั้งหมด 3,000 ล้านครั้ง

     เราคงจะทราบกันแล้วว่าหน้าที่ของหัวใจหนักหนาสาหัสเพียงใด เป็นอวัยวะที่ทำงานแบบไม่มีวันหยุด ถ้าหยุดเมื่อไรก็หมายถึงการเสียชีวิตของเจ้าของหัวใจ ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราทุกคนจึงควรหันมาดูแลสุขภาพของหัวใจกันให้มาก ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และตรวจสุขภาพเป็นประจำ


วีดิทัศน์เรื่อง ทั้งหัวใจให้เธอ