เนื้อหา

     ระบบย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร มีหน้าที่ลำเลียงอาหารเข้าสู่ร่างกาย และต้องย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปให้มีขนาดเล็กจนส่งผ่านเซลล์เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราได้เราควรรู้จักว่าระบบย่อยอาหารของเรามีอวัยวะใดบ้าง และทำงานกันอย่างไรซึ่งแต่ละอวัยวะก็มีหน้าที่ดังนี้
     1) ปากคือด่านแรกของระบบย่อยอาหาร เพราะเมื่อเราหยิบอาหารเข้าปาก อวัยวะภายในช่องปากก็จะเริ่มช่วยกันย่อยอาหารทันที คือ
               - ฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลง
               - น้ำลายในช่องปากนั้นมีต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ 3 คู่ คือใต้กกหู ใต้คาง และใต้ลิ้น
                 ในน้ำลายนั้นจะมีเอนไซม์ "อะไมเลส" หรือ ไทยาลีน" ที่ช่วยย่อยแป้งให้เป็น
                 คาร์โบไฮเดรต
               - ลิ้นทำหน้าที่รับรสชาติของอาหาร และคลุกเคล้าอาหารให้เป็นก้อน เพื่อสะดวกในการ
                 กลืนอาหาร
     2) คอหอย เป็นท่ออยู่หลังหลอดลมและปาก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารจากปากไปยังหลอดอาหาร ตรงส่วนนี้ไม่มีการย่อยใดๆ เกิดขึ้น
     3) หลอดอาหาร เป็นกล้ามเนื้อเรียบอยู่ต่อจากคอหอย ทำหน้าที่คอยรับอาหารจากคอหอยส่งต่อไปยังกระเพาะอาหาร ในลักษณะการบีบรัดกล้ามเนื้อเป็นลูกคลื่น เรียกว่า "เพอริสตัสซิส (Peristalsis)" 
     4) กระเพาะอาหาร มีลักษณะเป็นถุงใหญ่ เป็นที่รับอาหาร และหลั่งน้ำย่อยอาหาร กระเพาะอาหารที่ว่างจะบรรจุได้ประมาณ 45-75 มิลลิลิตร แต่เมื่อมีอาหารเข้าไปสามารถขยายได้ถึง 2-3 ลิตร เยื่อเมือกของกระเพาะอาหารมีต่อมสร้างกรดเกลืออ่อนๆ และน้ำย่อยอาหารประเภทโปรตีน แต่ยังไม่สามารถดูดซึมได้ เมื่อย่อยอาหารเสร็จสิ้น ก็จะส่งอาหารต่อไปยังลำไส้เล็ก
     5) ลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 5-7 เมตร เป็นอวัยวะสำคัญของระบบย่อยอาหาร เพราะอาหารส่วนใหญ่จะถูกย่อยและดูดซึมในลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กสามารถย่อยได้ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยอาศัยน้ำย่อยที่ผลิตจากลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อน เมื่อกระบวนการย่อยอาหารในลำไส้เล็กเสร็จสิ้นแล้ว อาหารที่ถูกย่อยจนเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กประมาณ 95% ผ่าน "วิลลัส" หรือ "ปุ่มซึม"ซึ่งการดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กผ่านปุ่มซึมจะมี 2 ทาง คือ ระบบเส้นเลือด และระบบน้ำเหลือง  
     6) ลำไส้ใหญ่ เป็นหนึ่งในอวัยวะของระบบย่อยอาหาร แต่ไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหาร เพราะลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่เก็บกากอาหาร ดูดซึมน้ำให้ออกจากกากอาหาร เหลือของเหลวไว้ประมาณ 150 มิลลิลิตรส่วนที่เหลือจะถ่ายออกไปเป็นอุจจาระ โดยกากอาหารจะอยู่ในลำไส้ใหญ่นาน 12-24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ลำไส้ใหญ่ยังมีหน้าที่ดูดน้ำตาลกลูโคสที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหารให้ดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด


วีดิทัศน์เรื่อง ระบบย่อยอาหารแหล่งสร้างพลังงานของร่างกาย