เนื้อหา

     ร่างกายของเรามีอวัยวะและระบบการทำงานต่างๆมากมาย เราสามารถรู้จักร่างกายของเราได้มากขึ้น จาก"พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์" ตั้งอยู่ที่ ห้อง 909-910  ชั้น 9  อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการสนับสนุนของ คุณคัทสุมิ คาตามูระประธานบริษัทเมดิคัลด็อกเตอร์ซอฟท์เฮาส์ จำกัด  ภายใต้การแนะนำของศาสตราจารย์  คัชสุฮิโร เอะโตะอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์แห่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้บริจาคร่างกายและชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 131 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท มายังคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค Plastinated Human Bodies ซึ่งค้นพบโดย กุนเธอร์ ฟอน ฮาเกนส์  ชาวเยอรมัน ในปี 1977 เป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิตโดยเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา ไม่มีการเน่าสลาย และสามารถคงสภาพอยู่ได้นานพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจำแนกชิ้นส่วนอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆออกมาอย่างเห็นได้ชัด ในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย ทำให้เรารู้จักร่างกายมากขึ้นและสามารถดูแลรักษาร่างกายของเราได้


วีดิทัศน์เรื่อง พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์