เนื้อหา

     สามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ โดยสามารถเริ่มต้นจากที่ ศาลากลาง จ.จันทบุรี มาตามทางหลวงหมายเลข 3145 ต.บางกะจะ อ.เมือง และต่อมาตามทางหลวงหมายเลข 3147 เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ.ท่าใหม่ จนถึงอนุเสาวรีย์หมูดุด (พะยูน) และขับมาเรื่อยๆ จนถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ