เนื้อหา

     ต้นยางพาราเมื่อปลูกแล้วสามารถกรีดยางได้จนมีอายุ 25 – 30 ปี จึงจะให้ยางน้อยลงจนต้องโค่น เพื่อปลูกใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากต้นยางพาราเมื่อโค่นแล้วนอกจากนำเนื้อไม้ไปใช้ทำเชื้อเพลิงในการรมควันยางแล้ว ยังสามารถนำๆไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นที่มีมูลค่าสูงได้อีก
     ไม้ยางพาราส่วนใหญ่ถูกนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ เพื่อการส่งออก ปัจจุบัน ทำรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ปีละไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท  อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมของตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย

 

     1. ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราได้แก่ เครื่องเรือนไม้ ของเล่น แผ่นชิ้นไม้อัด (particle board) ไม้อัด
         แผ่นใยไม้อัดแข็งความหนาแน่นปานกลาง (MDF) พื้นไม้ปาร์เกต์ กรอบรูป เครื่องครัว เป็นต้น

     2. ไม้เสาเข็มงานก่อสร้าง
     3. ล้อไม้สำหรับม้วนสายไฟฟ้าขนาดใหญ่
     4. เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ เช่น ฟืน ถ่าน
     5. ทำลังใส่ปลา

     ไม้ยางพาราเนื้อไม้ มีสีขาวนวล ความถ่วงจำเพาะระหว่าง 06.0 - 0.70 ที่ความชื้นในไม้ 12 % เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด เสี้ยนสนเล็กน้อยมาก ไม่เห็นวงปีเด่นชัด แต่ลายไม้มองเห็นได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ จากไม้ยางพาราเป็นที่ต้องการ ของต่างประเทศ ทำให้เกิดอาชีพการทำไม้ยางพาราขึ้นในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารา ทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออก และเกือบทุกภาคของประเทศ

 

วิดีทัศน์ เรื่อง ประโยชน์จากต้นยางพารา

เอกสารอ้างอิง
http://xn--72c0cheh1gcb8m1b.com
http://www.trisinfurniture.com/?p=778
http://www.108wood.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=578804&Ntype=6