เนื้อหา

     การกรีดยางที่ดีและถูกต้อง ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ พันธุ์ยาง อายุต้นยาง ฤดูกาล การเปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด ตลอดจนความชำนาญของคนกรีด โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได้เมื่อมีอายุประมาณ 7 ปีครึ่ง และต้นยางในสวนนั้นต้องมีขนาดที่เปิดกรีดได้มากกว่าร้อยละ 70 ของยางทั้งหมด คือเมื่อวัดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร เส้นรอบวงลำต้นต้องยาวไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร  การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วต้องได้น้ำยางมาก เปลือกเสียหายน้อยที่สุด จะช่วยให้กรีดได้นานประมาณ 25-30 ปี
     การเปิดกรีด จะมีไม้แบบทาบกับลำต้นที่ความสูงประมาณ 150 เซนติเมตรจากพื้น  กรีดเป็นแนวตามแบบจากซ้ายไปขวาให้ได้ความยาวครึ่งหนึ่งของลำต้นโดย กรีดเอียงจากซ้ายไปขวา ทำมุม 30 -35 องศากับแนวขนานพื้นดิน ใช้มีดกรีดยางกรีดเบา ๆ เพื่อทำเป็นรอยเปิด โดยกรีดให้ลึกเกือบถึงเนื้อไม้ หลังจากเปิดกรีดแล้วให้กรีดลงในแนวดิ่ง ทำทางไหลของน้ำยางลงมา 30 เซนติเมตร แล้วตอกลิ้นรองรับน้ำยาง ใช้ลวดรัดรอบลำต้นใต้ลิ้นรองรับน้ำยางประมาณ 10 เซนติเมตร ทำที่วางถ้วยรับน้ำยาง

   

     การกรีดยางควรจะทำในตอนเช้า ประมาณ 06.00-08.00 น. เพราะจะทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวก เนื่องจากมองเห็นชัดเจนกว่ากลางคืนและผลผลิตที่ได้ใกล้เคียงกับการกรีดในตอนกลางคืน การกรีดยางในระยะ 3 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ยางกำลังเจริญเติบโต ไม่ควรกรีดมากเกินไปเพราะจะทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงในภายหลัง ระบบกรีดที่เหมาะสมควรเป็นการกรีดครึ่งต้น วันเว้นสองวัน ระบบนี้ใช้กับยางทุกพันธุ์ โดยหยุดกรีดในฤดูผลัดใบ

ข้อควรระวังในการกรีดยาง

     1. มีดกรีดยางต้องลับให้คมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถกรีดเปลือกได้บาง ไม่ต้องออกแรงมาก
         และหลีกเลี่ยงบาดแผลที่จะทำให้หน้ายางเสีย
     2. กรีดเปลือกให้บาง ความสิ้นเปลืองเปลือกไม่เกินเดือนละ 2.0-2.5 เซนติเมตร เพื่อให้กรีด
         ได้นานที่สุด
     3. หยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคเปลือกแห้ง และโรคหน้ายาง
     4. หยุดกรีดเมื่อต้นยางผลัดใบ
     5. อย่ากรีดลึกถึงเนื้อไม้ เพราะจะทำให้เปลือกที่งอกใหม่เป็นปุ่มปมจนไม่สามารถกรีดซ้ำได้

วิดีทัศน์ เรื่อง การกรีดยาง

วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำยางสด