เนื้อหา

     การขยายพันธุ์ยางสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น  การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและการติดตา เป็นต้นแต่การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด (แบบอาศัยเพศ)ในประเทศไทยไม่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้  ทั้งนี้เพราะไม่มีสวนยางสำหรับเก็บเมล็ดโดยตรงประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งคือเมล็ดยางที่นำไปปลูกมีการกลายพันธุ์มาก ดังนั้น เมล็ดยางจึงนิยมนำไปใช้เพาะเป็นต้นกล้าเพื่อใช้ในการทำเป็นต้นตอ (Stock) สำหรับติดตาต่อไป
     ในประเทศไทยนิยมใช้การขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาซึ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และใช้การติดตาเขียว เพราะทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีเปอร์เซ็นต์การติดสูงมากกว่า 90 % กิ่งตาที่นำมาใช้ต้องเป็นกิ่งตาพันธุ์ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นและมีอายุ 45-50 วัน สภาพกิ่งสมบูรณ์ ใบยอดเขียว ส่วนต้นตอก็ต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์ เปลือกลอกง่าย มีอายุประมาณ 4 เดือนครึ่งถึง 8 เดือน เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นตอยาว  1-1.2 ซม. (วัดที่ความสูงจากพื้นดิน 10 ซม.)  ลำต้นตรง รากไม่คดงอ วิธีติดตาทำได้ไม่ยากนักตามขั้นตอนดังนี้

1. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดต้นตอบริเวณที่จะติดตา  

 

2. ใช้มีดกรีดต้นตอส่วนที่มีสีน้ำตาลจากโคนต้นให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ขึ้นไปข้างบนสองรอยยาวเท่ากัน รอยละประมาณ 7-8 ซม.ให้รอยทั้งสองนี้ห่างกันประมาณ 1 ซม.หรือ1ใน 3 ของความยาวรอบลำต้น

 

     3. ตัดขวางรอยกรีดทั้งสองที่ปลายสุดด้านบนให้ต่อถึงกัน จากนั้นค่อยๆ ลอกเปลือกต้นตอที่ตัดออกเบาๆ ลอกลงข้างล่างจนสุดรอยกรีด ตัดเปลือกที่ดึงออกให้เหลือลิ้นสั้นๆ ประมาณ 0.5 -1 ซม. ในขณะที่ลอกเปลือกระวังอย่าให้เปลือกขาด อย่าให้ดินหรือสิ่งสกปรกเข้าไปได้ เพราะจะทำให้เยื่อเสียและติดตาไม่ติด

     4. เตรียมแผ่นตาจากกิ่งตาเขียวโดยใช้มีดคมๆ ค่อยๆ เฉือนออก เริ่มจากด้านปลายไปหาโคนให้ติดเนื้อไม้บางๆ สม่ำเสมอตลอดแนว ยาวประมาณ 8-9 ซม. ให้ตาอยู่ตรงกลาง แผ่นความกว้างของแผ่นตาควรจะพอดีกับความกว้างของรอยกรีดเปลือกบนต้นตอหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย การเฉือนแผ่นตาหนาเกินไปจะลอกยาก เนื่องจากแผ่นตาเขียวช้ำได้ง่าย  ฉะนั้น  ก่อนเฉือนตาต้องแน่ใจว่ามีดมีความคมและสะอาด แต่งแผ่นตา 2 ข้าง บางๆ พอให้แผ่นตาเข้ากับรอยเปิดกรีดบนต้อตอได้ แล้วตัดปลายด้านล่างของแผ่นตาออก  ลอกแผ่นตาออกจากเนื้อไม้ โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง จับปลายด้านบนของแผ่นตา  ใช้นิ้วกลางประคองแผ่นตาส่วนล่างค่อยๆ ลอกเนื้อไม้ออกจากเปลือกแผ่นตา พยายามอย่าให้ส่วนที่เป็นเปลือกเกิดการโค้งงอ

 

     5. รีบสอดแผ่นตาที่ลอกเนื้อไม้ออกแล้วนี้ ลงในลิ้นเปลือกของต้นตอเบาๆ ค่อยๆ แนบแผ่นตาเข้ากับรอยเปิดของต้นตอ พยายามอย่าให้แผ่นตาถูกับเนื้อไม้  เพราะจะทำให้เยื่อเจริญช้ำ ก่อนใส่แผ่นตาต้องดูให้แน่เสียก่อนว่าตาอยู่ในตำแหน่งถูกต้อง คือ อยู่ด้านบนของรอยก้านใบ

    

     6. ใช้พลาสติกใสยาวประมาณ 12 นิ้ว พันจากด้านล่างสุดโดยเริ่มพันต่ำกว่าลิ้นเล็กน้อย พันขึ้นข้างบนเบาๆ พันให้แน่น แต่ละรอบที่พันต้องให้ส่วนของพลาสติกทับกัน พันขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นตาแล้วหยุดไว้ชั่วขณะใช้มีดตัดส่วนเกินของเปลือกตาด้านบนออกให้พอดีกับรอยเปิดของต้นตอและพันต่อจนเลยแผ่นตาไปสัก 2-3 รอบแล้วจึงทำเงื่อนผูกให้แน่น ตรวจดูรอยพันอีกครั้งว่าแต่ละรอบแผ่นพลาสติกพันทับกันแน่นดีหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อกันน้ำไหลเข้าสู่แผ่นตาเมื่อฝนตก      

    

     7. หลังจากติดตาแล้ว 21 วัน ถ้าแผ่นตายังเขียวและสดอยู่ แสดงว่าการติดตาประสบผลสำเร็จถ้าการติดตาไม่ประสบผลสำเร็จ คือ หลังจากติดตาแล้ว 2 วัน แผ่นตาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลให้ใช้มีดกรีดพลาสติกทางด้านแผ่นตาที่ติดนั้นออกแล้วทำการติดตาซ้ำอีกครั้งทางด้านตรงข้าม

 

     เมื่อตาติดแล้ว ใช้มีดกรีดแผ่นพลาสติกออก  โดยกรีดด้านตรงข้ามกับแผ่นตาในแนวดิ่ง ปล่อยให้ต้นตอที่ติดตาแล้วอยู่ในแปลงเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลานำไปปลูก จึงถอนต้นขึ้นมาเพื่อทำการปักชำก่อนนำไปปลูกต่อไป

วิดีทัศน์ เรื่อง พันธุ์ยางพารา