เนื้อหา

     หลังจากรีดน้ำเชื้อแล้ว ชั่งน้ำหนักของน้ำเชื้อที่ได้ แล้วนำไปตรวจคุณภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น ความแข็งแรงในการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิ ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ตัวไหนที่มีตัวอสุจิที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้มากและแข็งแรงจัดว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นมีน้ำเชื้อที่เหมาะสมที่จะนำมารีดเก็บไว้เพื่อเจือจางต่อไปและ ดูความเข้มของเชื้ออสุจิซึ่งความเข้มข้นของเชื้ออสุจิมีความจำเป็นในการคำนวณเพื่อการเจือจางน้ำเชื้อ จากนั้นนำน้ำเชื้อไปเจือจางและบรรจุใส่หลอดน้ำเชื้อ สำหรับนำไปผสมเทียมต่อไป


   

     การผสมเทียมสุกร จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในอวัยวะเพศเมียก่อนทำการฉีดน้ำเชื้อควรทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดด้วยน้ำให้สะอาดใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือเปิดแคมนอกของอวัยวะเพศเมียออกแล้วสอดอวัยวะเพศผู้เทียมเข้าไปเอียงส่วนปลายขึ้นข้างบนทำมุม 30องศากับแนวนอนเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในท่อปัสสาวะเมื่อสอดอวัยวะเพศผู้เทียมผ่านพ้นท่อปัสสาวะเข้าไปแล้วสอดเข้าไปอีกตามแนวนอนจนถึงคอมดลูกจะรู้สึกสอดผ่านไม่สะดวกหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้เกลียวสว่านของอวัยวะเพศผู้เทียมเข้าไปล็อคอยู่ที่บริเวณคอมดลูกแต่ไม่ต้องให้เข้าไปถึงตัวมดลูกซึ่งจะเป็นทำให้เกิดการติดเชื้อได้จากนั้นรวบจับด้ามอวัยวะเพศผู้เทียมกับหางไว้เพื่อป้องกันการหลุดเมื่อแม่สุกรเดินทำการต่อขวดน้ำเชื้อเข้ากับอวัยวะเพศผู้เทียมน้ำเชื้อที่เก็บไว้ในที่เย็นไม่จำเป็นต้องอุ่นก่อนฉีดผสมเพียงแต่เขย่าโดยการคว่ำขวดน้ำเชื้อเบาๆเพื่อให้ตัวอสุจิกระจายทั่วน้ำเชื้อทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปช้าๆโดยบีบขวดบรรจุน้ำเชื้อเบาๆถ้ามีน้ำเชื้อบางส่วนไหลกลับออกมาควรใช้มือกระตุ้นโดยลูบบริเวณเต้านมด้านข้างลำตัวและเขี่ยเบาๆเป็นระยะที่บริเวณปากช่องคลอดซึ่งจะช่วยให้น้ำเชื้อถูกดูดเข้ามดลูกจนหมดซึ่งเมื่อผสมเทียมแล้วแม่หมูจะมีระยะเวลาการตั้งท้องประมาณ 114 วัน

     คำถาม: ทางฟาร์มจะให้ให้แม่หมูตั้งท้องกี่ครั้ง ?


วีดิทัศน์เรื่อง การตรวจคุณภาพน้ำอสุจิและการผสมเทียมสุกร