เนื้อหา

     การเก็บน้ำเชื้อจากสุกรเพศผู้ในปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ 2 วิธีคือ การใช้อวัยวะเพศเมียเทียมและ การใช้มือบีบหรือนวดปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้แต่ในที่นี่จะอธิบายการเก็บน้ำเชื้อจากวิธีที่สอง

  

     การใช้มือบีบหรือนวดอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้วิธีนี้นิยมทำในสุกรก่อนที่จะรีดเก็บน้ำเชื้อควรจะอาบน้ำทำความสะอาดพ่อสุกรก่อนโดยเฉพาะบริเวณถุงหุ้มอวัยวะเพศนอกจากนั้นควรตัดขนที่ปลายถุงหุ้มออกให้สั้นเพราะเวลาใช้มือจับอวัยวะเพศของพ่อพันธุ์จะได้ไม่ดึงขนออกมาด้วยถ้าพ่อพันธุ์ถูกดึงขนมันจะเจ็บและหดอวัยวะเพศของมันทันทีควรบีบน้ำปัสสาวะที่ค้างอยู่ที่ถุงหุ้มออกให้หมดล้างให้สะอาดแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเพื่อเป็นการลดแบคทีเรียที่จะปะปนไปกับน้ำเชื้อหลังจากนั้นนำพ่อพันธุ์มายังคอกรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่ผ่านการฝึกมาแล้วเมื่อมาถึงก็จะขึ้นหุ่นได้ทันทีควรปล่อยให้พ่อพันธุ์ปีนหุ่นและให้อวัยวะเพศแข็งตัวอยู่สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้พ่อพันธุ์เกิดความต้องการผสมเต็มที่จะทำให้รีดเก็บน้ำเชื้อง่ายใช้มือที่ถนัดจับโดยการคว่ำมือลงจะทำให้จับได้ถนัดและแน่นในการจับครั้งแรกเอามือไปล็อคที่ปลายอวัยวะเพศของพ่อพันธุ์แล้วบีบรัดให้แน่นที่สุดอย่าให้หลุดเมื่อปลายอวัยวะเพศถูกบีบรัดเหมือนแรงกดที่คอมดลูกพ่อพันธุ์ก็จะพยายามยื่นอวัยวะเพศของมันออกมาจนสุดเห็นส่วนโคนอวัยวะเพศหลังจากนั้นพ่อพันธุ์จะหยุดเคลื่อนไหวยืนนิ่งจึงคลายแรงบีบออกบ้างเล็กน้อยแต่อย่าให้อวัยวะเพศหลุดแล้วทำการกระตุ้นอวัยวะเพศโดยการเขี่ยที่ปลายอวัยวะเพศอย่างเบาๆก็ได้เมื่ออวัยวะเพศของพ่อพันธุ์อ่อนตัวลงจึงค่อยคลายมือออก นำภาชนะที่ใส่น้ำเชื้อที่รีดได้ใส่ลงในกระติกหรือกล่องโฟมปิดฝาให้มิดชิด แล้วนำไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื้อต่อไป


วีดิทัศน์เรื่อง การรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร