เนื้อหา

     หลังจากรีดน้ำเชื้อแล้ว บันทึกปริมาตรของน้ำเชื้อที่ได้ แล้วนำไปตรวจคุณภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น สี การเคลื่อนไหว และความเข้มข้น จากนั้นจึงนำน้ำเชื้อไปล้างให้เหลือเฉพาะตัวอสุจิ เติมน้ำยาละลายTris Dilutor สำหรับนำไปแช่แข็ง แล้วนำไปลดอุณหภูมิในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และบรรจุใส่หลอดบรรจุน้ำเชื้อเพื่อนำไปเก็บในถังไนโตรเจนเหลว สำหรับนำไปผสมเทียมต่อไป

  


     การผสมเทียมแพะมีหลักการเช่นเดียวกับการผสมเทียมโคโดยมีขั้นตอน ดังนี้
          1)นำแพะเพศเมียที่เป็นสัดเข้าซองบังคับ
          2)ใช้อุปกรณ์ถ่างช่องคลอดสอดเข้าทางช่องคลอด
          3)ใช้ไฟฉายส่องดูปากคอมดลูก
          4)สอดปืนฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในช่องคลอด
          5)สอดปืนฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในคอมดลูก
          6)ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในคอมดลูก

     หลังจากผสมเทียมแล้วประมาณ 1 เดือนครึ่ง จึงนำแพะมาตรวจการตั้งท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์


วีดิทัศน์เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอสุจิและการผสมเทียมแพะ