เนื้อหา

     การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพะมีวิธีการคล้ายกันกับของโค แต่ตัวล่อที่ใช้ ต้องเป็นตัวเมียที่มีอาการเป็นสัด คือ กระวนกระวายส่งเสียงร้องหาเพศผู้และเข้าหาเพศผู้แกว่งหรือกระดิกหางเป็นจังหวะอวัยวะเพศบวมแดงเต้านมเต่งตึงมีน้ำเมือกไหลออกมาจากช่องคลอด และขึ้นทับแพะตัวอื่นหรือยินยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับตัวเอง การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพะ มีขั้นตอนดังนี้
          1) การเตรียมตัวล่อโดยจะต้องใช้ตัวล่อเป็นแพะเพศเมียที่เป็นสัดเนื่องจากแพะที่รีดเป็นพ่อแพะที่ไม่เคยฝึกการรีดน้ำเชื้อมาก่อนจึงจำเป็นจะต้องใช้ตัวล่อที่เป็นสัดซึ่งเตรียมโดยการเหนี่ยวนำให้แพะเพศเมียเป็นสัดในวันที่จะรีดน้ำเชื้อ
          2) การเตรียมซองรีดซองรีดจะต้องแข็งแรงและพอดีกับตัวล่อไม่หลวมหรือคับจนเกินไปและมีที่ล็อกหรือยึดหัวของตัวล่อด้วยเพื่อป้องกันการหันหัวกลับของตัวล่อบริเวณคอกรีดจะต้องเป็นที่โล่งพื้นเรียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนภายนอก
          3) การเตรียมพ่อแพะที่จะรีดน้ำเชื้อ ต้องทำความสะอาดและตัดขนบริเวณลึงค์ให้สั้นเพื่อรักษาความสะอาดได้ง่าย
          4) การเตรียมช่องคลอดเทียมประกอบช่องคลอดเทียมให้เรียบร้อยใส่กรวยรับน้ำเชื้อและหลอดรับน้ำเชื้อและมีถุงผ้าหรือหนังหุ้มไว้ภายนอกเพื่อป้องกันการกระแทกและกันแสงเติมน้ำอุ่นในช่องคลอดเทียมให้เต็มโดยใช้น้ำอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
          5) เริ่มรีดน้ำเชื้อโดยนำตัวล่อเข้าซองรีดผูกตัวล่อให้อยู่เฉพาะในซอง แล้วนำพ่อแพะมาวนบริเวณด้านท้ายของตัวล่อผู้รีดถือช่องคลอดเทียมด้วยมือข้างที่ถนัดถ้าถนัดขวาก็อยู่ด้านขวาของตัวล่อให้ปลายของช่องคลอดเทียมหันไปทางหัวของตัวล่อจูงพ่อแพะมาที่ท้ายของตัวล่ออย่างสบายๆเมื่อพ่อแพะขึ้นตัวล่อให้ผู้รีดเบี่ยงลึงค์เข้ามาสวมในช่องคลอดเทียมอย่างนุ่มนวลแต่รวดเร็ว เมื่อพ่อแพะกระแทกแสดงว่าหลั่งน้ำเชื้อแล้วโดยครั้งหนึ่งจะเก็บน้ำเชื้อจากแพะได้ประมาณ 1-2 ซีซี จากนั้นนำเชื้อเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่อไป


วีดิทัศน์เรื่อง การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพะ