เนื้อหา

     ก่อนที่จะมีการผสมเทียมวัว ต้องตรวจสอบก่อนว่าแม่วัวตัวใดมีความเป็นสัดซึ่งพร้อมจะผสมเทียมได้ โดยแม่วัวที่เป็นสัดจะยืนนิ่งเมื่อมีตัวอื่นมาปีนทับน้ำนมลด มีนํ้าเมือกใสไหลออกจากปากช่องคลอดและเยื่อเมือกช่องคลอดบวมแดง และเพื่อยืนยันการเป็นสัดให้ทำการล้วงตรวจการเป็นสัดทางทวารหนักโดยสวมถุงมือและหล่อลื่นตรวจดูสภาพของคอมดลูก ตัวมดลูก ปีกมดลูก โดยคอมดลูกควรมีลักษณะแน่นแข็งตัวมดลูกและปีกมดลูกควรมีลักษณะแข็งแต่มีความหยุ่นตัวสูงขั้นตอนการผสมเทียมวัว ประกอบด้วย
1) การเตรียมปืนผสมเทียม
     โดยละลายน้ำเชื้อในน้ำอุ่น 35-37 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที จากนั้นเช็ดหลอดบรรจุน้ำเชื้อให้แห้ง แล้วบรรจุใส่ในปืนผสมเทียม ครอบด้วยพลาสติกชีทและแซนนิตารีชีท
2) การสอดปืนผสมเทียมผ่านเข้าไปในคอมดลูก
     ใช้มือข้างหนึ่งล้วงไปที่ลำไส้ใหญ่ จับคอมดลูกไว้และยกขึ้นให้อยู่ระดับเดียวกับปืนผสมเทียมจากนั้นใช้หัวแม่มือกดหาส่วนที่เป็นรูเปิดของคอมดลูกซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะสอดปืนผ่านเข้าไปในคอมดลูกเมื่อพบแล้วให้สอดปลายปืนฉีดนํ้าเชื้อไปจนชนนิ้วหัวแม่มือจากนั้นหลบหัวแม่มือออกปลายปืนจะผ่านเข้าไปในรูของคอมดลูก

     การที่จะทราบว่าการผสมเทียมประสบผลสำเร็จหรือไม่ ให้สังเกตการเป็นสัดของแม่วัว ซึ่งโดยธรรมชาติถ้าวัวมีรอบการเป็นสัดมาปกติ และไม่ตั้งท้อง ทุก 20-21 วัน จะแสดงอาการเป็นสัด ดังนั้นถ้าผสมเทียมติด ในอีก 21 วัน วัวจะไม่แสดงอาการเป็นสัด จากนั้นอีก 45-60 วัน ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจท้อง ถ้าพบว่าปีกมดลูกมีการขยายมากกว่าปกติ แสดงว่ามีการตั้งท้อง 


วีดิทัศน์เรื่อง ขั้นตอนการผสมเทียมวัว