เนื้อหา

     

อุปกรณ์การผสมเทียม ประกอบด้วย
          1) ถังเก็บน้ำเชื้อ (ไนโตรเจนเหลวที่ -196 องศาเซลเซียส)
          2) กระติกใส่น้ำอุ่น ใช้สำหรับการละลายน้ำเชื้อ ซึ่งต้องมีอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 
          3) พลาสติกชีทใช้สำหรับป้องกันไม่ให้หลอดบรรจุน้ำเชื้อหลุดเข้าไปในตัวของวัว
          4) ปืนผสมเทียม (ปืนฉีดน้ำเชื้อ)
          5) แซนนิตารีชีท ในการผสมเทียมตามปกติปืนฉีดนํ้าเชื้อที่มีพลาสติกชีทหุ้มจะสอด
              ผ่านอวัยวะเพศ ผ่านช่องคลอดและผ่านคอมดลูกเลยเข้าไปถึงตัวมดลูกในขณะปลาย
              ปืนฉีดนํ้าเชื้อสอดผ่านส่วนต่างๆจะเป็นการพาเอาสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคที่อยู่ตามส่วนต่างๆ
              เข้าไปในมดลูกด้วยส่งผลให้อัตราการผสมติดตํ่าดังนั้นปัจจุบันจึงพยายามลดการปนเปื้อน
              ของเชื้อโรคจากภายนอกที่อาจเข้าไปสู่ตัวมดลูกโดยการใช้แซนนิตารีชีทหุ้มอีกชั้นหนึ่ง
          6) ถุงมือ ที่มีความยาวถึงหัวไหล่
          7) ผ้ากันเปื้อน


วีดิทัศน์เรื่อง อุปกรณ์การผสมเทียม