เนื้อหา

  

     เมื่อเจือจางน้ำเชื้อแล้วจะเข้าสู่กระบวนการบบรรจุน้ำเชื้อลงหลอดและนำไปแช่แข็ง ส่วนใหญ่ใช้หลอดบรรจุขนาด 0.25 มิลลิลิตรโดยที่หลอดต้องมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้ คือ ผู้ผลิต หมายเลขพ่อพันธุ์ สายเลือด และ วันที่ผลิต หลังจากบรรจุน้ำเชื้อลงหลอดด้วยเครื่องบรรจุน้ำเชื้ออัตโนมัติแล้ว ทำการเรียงหลอดน้ำเชื้อลงบนถาดให้หลอดน้ำเชื้อเรียงตัวเป็นแถวเดียว ไม่มีการซ้อนทับกัน เพื่อขณะทำการลดอุณหภูมิในขั้นตอนต่อไป น้ำเชื้อทุกหลอดจะได้รับความเย็นเท่า ๆ กัน จากนั้นนำไปทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา4 ชั่วโมง เพื่อทำให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวอสุจิกับสารละลาย ก่อนนำไปลดอุณหภูมิด้วยเครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อที่อุณหภูมิ –140 องศาเซลเซียส ในเวลาควบคุมประมาณ 6นาที แล้วเก็บลงในถังไนโตรเจนเหลวที่ -196 องศาเซลเซียสจากนั้นต้องนำไปตรวจคุณภาพของน้ำเชื้ออีกครั้งหนึ่ง จึงจะนำไปผสมเทียมได้ โดยน้ำเชื้อที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกทำลายทิ้ง


วีดิทัศน์เรื่อง การบรรจุอสุจิใส่หลอดบรรจุน้ำเชื้อเพื่อนำไปแช่แข็ง