เนื้อหา

     ในการรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์เพื่อใช้ในการผสมเทียม พ่อพันธุ์จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค และพร้อมที่จะทำการผสมพันธุ์ ก่อนการรีดน้ำเชื้อ ควรอาบน้ำล้างทำความสะอาดพ่อโคและโคตัวล่อก่อนทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ โดยเฉพาะบริเวณช่วงขา กีบ ช่วงท้องและส่วนท้าย ใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออ่อน ๆ หรือน้ำเกลือชำระล้างภายในกระพุ้งหนังหุ้มลึงค์ของพ่อโคและตัดขนที่บริเวณหนังหุ้มลึงค์ให้สั้น

  

     การรีดน้ำเชื้อโดยใช้ช่องคลอดเทียม วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่รีดเก็บน้ำเชื้อได้ปริมาณมากและมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับการหลั่งน้ำเชื้อโดยธรรมชาติ สามารถเก็บได้สะดวก ใช้เวลาไม่นานและควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ดี ช่องคลอดเทียมในโค ประกอบด้วย 1) ตัวช่องคลอด เป็นท่อยางแข็งรูปทรงกระบอก  2) ท่อยางอ่อน สอดเข้าข้างใน และม้วนปิดปลายทั้ง 2 ข้างของกระบอก และรัดด้วยยาง จะทำให้เกิดช่องว่างสำหรับบรรจุน้ำอุ่น 3) กรวยยาง เป็นกรวยสวมปิดทับท่อยางอ่อนที่ปลายด้านหนึ่ง อุณหภูมิประมาณ 38 – 56 OC 4) หลอดเก็บน้ำเชื้อและ 5) ปลอกป้องกันแสง

     เมื่อเตรียมตัวล่อและช่องคลอดเทียมเรียบร้อย พร้อมจะทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ จึงทำการจูงโคพ่อพันธุ์ออกมาจากคอกเพื่อให้ได้น้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีปริมาณมากที่สุด ควรให้พ่อพันธุ์เกิดความกำหนัดมากที่สุดก่อนที่จะหลั่งน้ำเชื้อ โดยขณะที่พ่อพันธุ์จะขึ้นขี่ตัวล่อ ให้ดึงพ่อพันธุ์ลงและให้ปีนใหม่สัก 2-3 ครั้ง แล้วจึงปล่อยให้พ่อพันธุ์ขี่ตัวล่อเพื่อทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ ถ้าผู้ทำการรีดน้ำเชื้อถือช่องคลอดเทียมด้วยมือขวา ควรเข้าทำการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยเข้าทางด้านขวาของพ่อพันธุ์ ถ้าผู้ทำการรีดถือช่องคลอดเทียมด้วยมือซ้าย ควรเข้าทำการรีดเก็บน้ำเชื้อทางด้านซ้ายของพ่อพันธุ์เมื่อพ่อพันธุ์ขึ้นขี่ตัวล่อ อวัยวะเพศของพ่อพันธุ์จะแข็งและยืดยาวออกจากหนังหุ้ม ผู้ทำการรีดจะต้องใช้มือข้างที่ไม่ได้ถือช่องคลอดเทียม เหนี่ยวโคนของอวัยวะเพศพ่อพันธุ์ให้เบนเฉียงออกจากตัวล่อ แล้วใช้ช่องคลอดเทียมสวมเข้ากับอวัยวะเพศพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์จะกระแทกอย่างรุนแรงและจะหลั่งน้ำเชื้อออกมาจากนั้นบันทึกหมายเลขผู้รีดเชื้อ หมายเลขวัว และจำนวนครั้งที่รีดลงบนหลอดเก็บน้ำเชื้อ แล้วนำไปตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์


วีดิทัศน์เรื่อง การรีดน้ำเชื้อ