เนื้อหา

      การคัดเลือกเป็นขบวนการที่สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกไว้เพื่อให้สืบพันธุ์ไปยังชั่วอายุต่อไป การคัดเลือกพันธุ์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยใช้ร่วมกับแผนการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้สัตว์รุ่นต่อๆไปที่มีลักษณะที่ดีตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ใช้เวลากว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม โดยมีชื่อพันธุ์ว่า“ทรอปิคอลโฮลสไตน์” โคนมสายเลือดไทย ที่มีความดีเด่นในด้านผลผลิตน้ำนม และรูปร่างโคนมที่ดี สามารถให้กำเนิดลูกสาวพันธุกรรมดีซึ่งให้น้ำนมสูงถึง 5,000-6,000 กิโลกรัม/305วัน ในพ่อพันธุ์โคนมใช้เวลานานเฉลี่ย 6 ปี
ที่พ่อโคแต่ละตัวจะผ่านการพิสูจน์พันธุ์ เพราะต้องรอวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตน้ำนมของลูกสาวที่เกิดจากพ่อโค ส่วนโคเนื้อจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ปี พ่อโคที่ผ่านการทดสอบแล้วจะถูกนำออกใช้บริการต่อไป ส่วนพ่อโคที่พิสูจน์ว่าถ่ายทอดพันธุกรรมที่ไม่ดีพอจะถูกคัดออกจากการเป็นพ่อพันธุ์  สำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ จะมีการบันทึกข้อมูลต่างๆของวัวแต่ละตัวทุกเดือนจนกว่าจะถึงเวลาที่ถูกคัดเลือก
ซึ่งเรียกว่า Performance test เช่น รูปร่างหน้าตาความยาวและความหนาของลำตัวความยาวรอบอกความลึกของช่วงท้องความสูงและความกว้างใหญ่ของตะโพกความแข็งแรงของเท้าและขาอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีลักษณะต่างๆ เช่น
     - หน้าตาดีและใหญ่ มีความสมเป็นพ่อพันธุ์
     - คอมีความแข็งแรงได้สัดส่วนกับลำตัว
     - มีอัณฑะใหญ่ซึ่งจะทำให้น้ำเชื้อมีคุณภาพดี มีความเข้มข้นของตัวอสุจิมากอสุจิแข็งแรงและ
       ปริมาณน้ำเชื้อมาก
     - หลังตรง
     - อกใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงการมีปอดและหัวใจที่ใหญ่ สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดี
     - ขาแข็งแรง ไม่ตรงหรือโค้งเกินไป

     คำถาม: น้ำเชื้อที่ได้จากพ่อพันธุ์ชั้นดีนั้นจะเป็นอย่างไร?


วีดิทัศน์เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์