เนื้อหา

การเดินทางไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปได้ทางรถยนต์ โดยมุ่งไปตามถนนติวานนท์ ถึงช่วงระหว่างสี่แยกแครายกับสะพานพระราม 5 ก็จะถึงซอยติวานนท์ 14 หรือ ซอยเข้าโรงพยาบาลบำราศนราดูร ตรงเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุข เข้าซอยสาธารณสุข 4 ก็จะถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วิดีทัศน์ เรื่อง ไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันเถอะ