เนื้อหา

     ปาล์มน้ำมันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและเป็นพืชอายุยาว มีลำต้นตั้งตรง ช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันยังมีอายุไม่ถึง 3 ปีจะยังสังเกตไม่เห็นลำต้น หลังจากอายุมากขึ้น จึงจะสังเกตเห็นข้อและปล้องของลำต้นโดยรอยแผลที่ฐานใบติดกับลำต้นก็คือข้อ และส่วนที่อยู่ระหว่างข้อหรือฐานใบก็คือปล้องของลำต้นปาล์มน้ำมันนั่นเอง 

   

     ลำต้นของปาล์มน้ำมันเหมือนกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป คือมีเนื้อเยื่อเจริญเฉพาะปลายยอด ไม่มีเนื้อเยื่อเจริญทางด้านข้าง ใน 3 ปีแรก ต้นปาล์มน้ำมันจะพัฒนาทางด้านกว้างมากกว่าความสูง ลำต้นจะขยายส่วนฐานให้ใหญ่ขึ้น หลังจาก 3 ปีไปแล้วการเจริญเติมโตด้านกว้างจะหยุดลง ลำต้นจะมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเต็มที่ประมาณ 40 – 60 เซนติเมตร ส่วนการเจริญเติบโตทางความสูงยังมีต่อไป ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีผลิตได้จะสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 20 – 40 เซนติเมตร ปาล์มน้ำมันมีอายุยืนถึง 80 – 100 ปี และมีความสูงได้มากกว่า 30 เมตร แต่ในการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทำการค้า ต้องการให้ต้นปาล์มน้ำมันมีความสูงไม่เกิน 15 – 18 เมตร และเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนถึงอายุประมาณ 25 – 30 ปี

คำถาม
     - นักเรียนคิดว่า เหตุใดในการปลูกปาล์มน้ำมันจึงเก็บผลผลิตจากต้นปาล์มอายุไม่เกิน 30 ปี
       และต้นปาล์มสูงไม่เกิน 15 – 18 เมตร

     ใบของต้นปาล์มน้ำมันหรือทางใบ เป็นใบประกอบรูปขนนก ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 5 – 6 ปีจะมีจำนวนทางใบที่เกิดขึ้น 30 – 40 ทางใบในแต่ละปี จะต้องมีการตัดทางใบแก่ที่อยู่ส่วนล่างและได้รับแสงน้อยออกเพื่อไม่ให้แย่งอาหารจากต้นปาล์มน้ำมัน ฐานของทางใบที่เหลือจากการตัดจะติดกับลำต้นตรงข้อ อย่างน้อย 12 ปีหรือนานกว่านั้นจึงจะหลุดออกและทำให้ลำต้นเกลี้ยงไม่ขรุขระ

       

     เมื่อตัดทางใบส่วนล่าง ๆ ออก จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า ทางใบของต้นปาล์มน้ำมันจะมีลักษณะเป็นเกลียวรอบลำต้นเป็น 2 แบบ คือทางใบแบบเวียนซ้ายและแบบเวียนขวาปาล์มน้ำมันแต่ละต้นจะมีช่อดอกเพศเมียและช่อดอกเพศผู้อยู่ในต้นเดียวกัน (แต่ไม่ได้อยู่ในช่อดอกเดียวกัน) และมีช่อดอกเพศเมียมากกว่าช่อดอกเพศผู้

   

     ในการผสมเกสร จะมี ด้วงงวงปาล์มน้ำมัน (Elaeidobius kamerunicus) เป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสร เกสรดอกเพศผู้ของปาล์มน้ำมันมีกลิ่นหอมและเป็นอาหารของด้วงงวง จึงดึงดูดให้ด้วงงวงปาล์มน้ำมันไปที่ดอกปาล์ม การผสมจะเกิดดีหรือไม่จึงขึ้นกับปริมาณของด้วงงวงปาล์มน้ำมันด้วย 

    

     หลังการผสมเกสร อีกประมาณ 5.5 – 6 เดือน ผลปาล์มในทะลายก็จะสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว โดยทั่วไปปาล์มน้ำมันที่ดีควรผลิตทะลายได้ 12 ทะลายต่อต้นต่อปี แต่ละทะลายควรมีน้ำหนักประมาณ 10 – 30 กิโลกรัม ผลปาล์มน้ำมันไม่มีก้านผล เมื่อสังเกตสีผลที่ผิวเปลือกนอกจะเห็นว่า ถ้าผลดิบเป็นสีเขียว  เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และถ้าผลดิบเป็นสีดำเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อผลปาล์มในทะลายสุกก็ทำการเก็บเกี่ยวและส่งไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต่อไป

 

วิดีทัศน์ เรื่อง ลักษณะของต้นปาล์มน้ำมัน

 

วิดีทัศน์ เรื่อง การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน