เนื้อหา

     เดินทางโดยรถยนต์จากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 401 สายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช มุ่งตรงสู่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ผ่านสี่แยกกาญจนดิษฐ์ไม่ไกลนักประมาณหลักกิโลเมตรที่ 49 ก็จะถึงศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ทางขวามือ 

วิดีทัศน์ เรื่อง ความสำคัญของปาล์มน้ำมัน