เนื้อหา

     เหมืองถ่านหินลิกไนต์ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ทางทิศตะวันออกประมาณ 25 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเหมือง และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพื้นที่โดยรอบ เป็นแอ่งระหว่างเขา นิยมเรียกว่า “แอ่งแม่เมาะ(Mae Moh basin)” คลุมพื้นที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของแอ่งเป็นรูปคล้ายวงรี มีแนวยาวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกฉียงใต้ ความกว้างในทิศทางตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 9 กิโลเมตร และมีความยาวในทิศทางเหนือ-ใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร

     การเดินทางเริ่มจาก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยอาศัยทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงจังหวัดลำปาง – อำเภอเด่นชัย ประมาณกิโลเมตรที่ 10 ใช้เส้นทาง"บ้านผาลาด –เหมืองแม่เมาะ"เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

 

วิดีทัศน์ เรื่อง เหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง