เนื้อหา

วิดีทัศน์ เรื่อง วิธีหลอมเทียน

วัสดุอุปกรณ์
     1. บีกเกอร์ ขนาด 250 ml   1 ใบ

     2. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml   1 ใบ
     3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
     4. พาราฟีน   50  กรัม
     5. ไม้หนีบหลอดทดลอง
     6. น้ำ
     7. ไม้ขีด
     8. กระป๋องทราย
     9. แท่งแก้วคน
     10. มีด

วิธีทำ
     1. ใส่น้ำ 150 ml ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml

     2. หั่นพาราฟินเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 ml
     3. นำบีกเกอร์ขนาด 250 ml ตั้งไฟบนตะเกียงแอลกอฮอล์
     4. ใช้ไม้หนีบหลอดทดลองคีบบีกเกอร์ใบเล็กแช่น้ำในบีกเกอร์ใบใหญ่ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คำถาม
     1. อุณหภูมิของน้ำในบีกเกอร์ใบใหญ่ (250  ml) เปลี่ยนแปลงอย่างไร

     2. อุณหภูมิสูงสุดของน้ำในบีกเกอร์  มีค่าได้เท่าไร
     3. พาราฟินในบีกเกอร์ใบเล็ก (100 ml)มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
     4. พาราฟินในบีกเกอร์ใบเล็ก (100 ml) จะถึงจุดติดไฟหรือไม่ เพราะเหตุใด