เนื้อหา

     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษที่อยู่ในควันเทียนดังต่อไปนี้

     การจุดเทียนที่ผลิตจากพาราฟิน(Paraffin wax candle) จะปล่อยควันที่เป็นสารพิษ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดและหอบหืด นักวิจัยได้ทำการเก็บควันที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของเทียนที่ทำจากพาราฟิน พบสารเคมีหลายชนิด เนื่องด้วยการเผาไหม้ของพาราฟินให้อุณหภูมิไม่สูงเพียงพอที่จะเผาผลาญโมเลกุลที่เป็นอันตราย เช่น toluene และ benzene ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จึงถูกปล่อยออกมา การจุดเทียนในที่อากาศถ่ายเทไม่ดี เช่น ในห้องน้ำ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายหรือการจุดเทียนเพื่อสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร โดยจุดครั้งละเป็นจำนวนมากและเป็นประจำทุกวันเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ควรจุดเทียนในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรืออาจเปลี่ยนจากการใช้เทียนที่ผลิตจากพาราฟินมาเป็นเทียนที่ผลิตจากขี้ผึ้งหรือถั่วเหลืองจะมีความปลอดภัยมากกว่า
     เขม่า (Black soot)เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (เทียนที่มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะมีเปลวไฟเป็นสีฟ้า) เทียนแต่ละชนิดก็จะให้เขม่าที่มีปริมาณแตกต่างกันออกไป   เขม่าประกอบไปด้วยสารหลายชนิด แต่สารที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน และอาจจะประกอบด้วย phthalates และ lead ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้ยังพบ volatiles เช่น benzene และ toluene ซึ่ง benzene เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
     เทียนหอม (Scented candles) เป็นเทียนที่ให้เขม่าปริมาณมาก อันเนื่องมาจากการใส่น้ำมันหอม (Fragrance oils) ผสมลงไปในเนื้อเทียน เพื่อให้เวลาจุดเทียนแล้วมีกลิ่นหอมออกมา น้ำมันหอมจะเป็นสารจำพวก unsaturated hydrocarbons ซึ่งเมื่อถูกเผาไหม้แล้วจะทำให้เกิดเขม่าเป็นจำนวนมาก เทียนปกติโดยทั่วไปจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งอันเนื่องมาจากพาราฟินเป็น saturated hydrocarbons จะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง แต่เทียนหอมมักจะมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มอันเนื่องมาจากน้ำมันหอมซึ่งเป็นสารจำพวก unsaturated hydrocarbons ซึ่งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เนื้อเทียนของเทียนหอมจึงอ่อนนุ่มกว่าเนื้อเทียนปกติทั่วไปที่ไม่ได้ใส่น้ำมันหอม ดังนั้น เทียนที่ใส่น้ำมันหอมมากเท่าไรก็จะทำให้เนื้อเทียนมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มมากขึ้นและให้เขม่ามากขึ้นตามไปด้วย


คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขี้ผึ้งถั่วเหลือง (Soy Wax)