เนื้อหา

     ในการแห่เทียนพรรษาไม่ได้มีแต่ต้นเทียนพรรษาอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ประกอบกันเป็นเรื่องราว มักทำเป็นหุ่นเทียนรูปต่าง ๆมีทั้งที่ใช้การแกะสลักเทียนและการติดพิมพ์ลงบนตัวหุ่น

   

     การทำหุ่นจะเริ่มจากทำฐานรองหุ่น มีแกนยึดหุ่น โครงยึดนั้นอาจจะเป็นไม้หรือเหล็กก็ได้แต่ต้องแข็งแรง จากนั้นใช้ตาข่ายหรือ ใยมะพร้าวมามัดขึ้นรูปหุ่นให้มีขนาดผอมกว่าของจริง แล้วนำใยมะพร้าวผสมกับปูนพลาสเตอร์มาปั้น แต่งผิวให้เรียบ แล้วติดผึ้งแผ่นโดยใช้วิธีเทเทียนที่ต้มแล้วเทลงในถาดเทียนให้สม่ำเสมอ ปล่อยให้เทียนที่เทแล้วนั้นเย็นตัวลง แกะออกจากถาดเป็นแผ่น   นำมาติดเข้ากับหุ่น โดยใช้ความร้อนจากเหล็กหรือหัวแร้งที่เผาไฟ หรือใช้เทียนที่ต้มใส่กาน้ำร้อน เทราดลงบนหุ่น แล้วนำเทียนแผ่นหรือผึ้งแผ่นติดเข้ากับตัวหุ่น ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำการแกะสลัก หรือติดพิมพ์ให้สวยงาม

วิดีทัศน์ เรื่อง การตกแต่งรถแห่เทียน