เนื้อหา

     เทียนประเภทมัดรวมติดลายหรือเทียนโบราณเป็นเทียนที่มีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นต้นแบบของเทียนทุกประเภท เทียนมัดรวมติดลายมีลักษณะเหมือนเทียนพุ่ม แต่มีการตกแต่งด้วยสีของแท่งเทียนที่มีสีเหลือง สีขาว ขนาดสั้น ยาว ปานกลาง จากนั้นนำเชือก หรือกระดาษสีต่างๆมาพันหรือตัดให้เป็นลวดลายประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามแปลกตา เทียนมัดรวมติดลายมีขั้นตอนและวิธีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยากเหมือนเทียนประเภทอื่นๆ

      

     วิธีการคือ ใช้ลำต้นหมาก ปล้องไม้ไผ่หรือแก่นไม้ ปัจจุบันใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ทำเป็นแกน นำแท่งเทียนมาเรียงรอบแกนและฐาน ใช้เชือกหรือฝ้ายมัดรอบเพื่อยึดแท่งเทียนไว้ด้วยกัน ไม่ให้เทียนที่เรียงไว้นั้นหลุด ช่วงรอยต่อของเทียนใช้กระดาษสีหรือวัสดุตกแต่งอื่นๆเช่นกระดาษสีใบตอง เชือกปอ ดอกผึ้งตกแต่งปิดรอยต่อของแท่งเทียนแต่ละชั้น จากนั้นทำการตกแต่งฐานโดยรอบให้สวยงาม
     การทำดอกผึ้งเพื่อตกแต่งเทียนประเภทมัดรวมติดลาย ใช้การสลักผลไม้ เช่น มะละกอ แตงร้านและผลไม้อื่น ๆ นำไปจุ่มในขี้ผึ้งแท้ที่หลอมเหลวแล้วนำไปจุ่มน้ำทันที จะได้ดอกผึ้งที่นำไปประดับต้นเทียนที่มัดรวมไว้

วิดีทัศน์ เรื่อง ต้นเทียนประเภทมัดรวมติดลาย

คำถาม
     - การทำดอกผึ้ง แต่ละขั้นตอน มีการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งอย่างไรบ้าง