เนื้อหา

   

     ชาวบ้านมักจะเรียกว่าขี้ผึ้งน้ำมันหรือขี้ผึ้งถ้วยตามรูปร่างที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ขี้ผึ้งพาราฟีนเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน  จัดอยู่ในกลุ่มขี้ผึ้งปิโตรเลียมหรือปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax)  มีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุลระหว่าง 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส จุดติดไฟอยู่ระหว่าง 204 – 271 องศาเซลเซียส ค่า pH ระหว่าง 5.8 – 6.3 มีความหนาแน่น 820 – 920 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

   

     เนื่องจากขี้ผึ้งในธรรมชาติมีน้อยลงและหาได้ยากมากขึ้น ทำให้มีราคาสูงมากขึ้น จึงมีการนำขี้ผึ้งพาราฟีนมาหลอมทำเป็นเทียน แต่ขี้ผึ้งพาราฟีนจะแข็งและเปราะกว่าขี้ผึ้งธรรมชาติมาก ไม่สามารถนำมาฟั่นด้วยมือได้ ต้องใช้การหล่อโดยทำให้ขี้ผึ้งพาราฟีนหลอมเหลวแล้วเทลงในแบบเท่านั้น ช่างทำเทียนพยายามแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้การหลอมขี้ผึ้งพาราฟีนกับขี้ผึ้งธรรมชาติเข้าด้วยกันในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับเทียนที่ผลิตขึ้น จนสามารถแกะสลักเป็นลวดลายได้ง่าย
     ขี้ผึ้งพาราฟีนไม่มีสี เมื่อเป็นของแข็งจะเห็นเป็นแผ่นหรือก้อนสีขาว มีการใส่สีที่ละลายในพาราฟีนผสมลงไปทำให้มีสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 

วิดีทัศน์ เรื่อง เทียนพรรษาทำมาจากอะไร

เอกสารอ้างอิง
ภาพจาก made-in-china.com
ภาพจาก http://www.alibaba.com/