รายละเอียดเบื้องต้น


     ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หน้าวัดศรีประดู่ เป็นบ้านของคุณสมคิด  สอนอาจซึ่งเป็นประธานศูนย์และเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ผู้เชี่ยวชาญการทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียน รู้การทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
     จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและงาน ประติมากรรมเทียนพรรษาโดยมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเข้ามาชมประเพณีแห่ เทียนพรรษาซึ่งมีวัดและหมู่บ้านจากอำเภอต่าง ๆจัดทำเทียนพรรษามาประกวดกันก่อนนำไปถวายวัด มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากกว่า 60 ขบวน ในแต่ละปี