เนื้อหา

      

     ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 165 ล้านปีก่อน แต่ได้สูญพันธ์ไปจนหมดเมื่อ 65 ล้านปีมาแล้ว จากโครงกระดูกซากไดโนเสาร์ที่ขุดพบในพื้นที่ต่าง ๆ สรุปได้ว่า ไดโนเสาร์ปรากฏบนโลกประมาณกลางยุค Triassic ( 245 ล้านปี – 208 ล้านปีก่อน) และมีการขยายพันธุ์ ตลอดจนมีชนิดเพิ่มมากขึ้นตลอดยุค Jurassic ( 208 ล้านปี – 144 ล้านปีมาแล้ว) และได้สูญพันธุ์ไปหมดในช่วงต้นของยุค Cretaceous ( 144 ล้านปี – 65 ล้านปีก่อน) 

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมหายุค (Era) และยุค (Period)ต่าง ๆ ของโลก ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในยุคต่าง ๆ 

     ไดโนเสาร์มีขนาดต่าง ๆ กันใหญ่ที่สุดจะยาวมากกว่า 30 เมตร สูงกว่า 15 เมตรมีน้ำหนักมากกว่า 70 ตัน ส่วนเล็กที่สุดมีขนาดประมาณไก่เท่านั้น ตัวอย่างไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เช่น Argentinosaurus, Ultrasaurus,Brachiosaurus,Supersaurus ส่วนไดโนเสาร์ที่พบว่ามีขนาดเล็กที่สุด คือ Compsognathus

Argentinosaurus

 

     
    Argentinosaurus                                             Ultrasaurus

 Supersaurus


Compsognathus

     ไดโนเสาร์ส่วนมากเป็นสัตว์กินพืช แต่มีบางชนิดที่กินเนื้อ เช่น Tyrannosaurus rex หรือ T-rex ที่เรารู้จักกันดี

Tyrannosaurus rex

วิดีทัศน์ เรื่อง Dinotopia พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆ 

 

เอกสารอ้างอิง
Dinosaur Timeline จาก http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/
Compsognathus จาก http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/
Argentinosaurus จาก http://www.absolutelyprehistoric.com/
Ultrasaurus จาก http://flickrhivemind.net/Tags/ultrasaurus/Interesting/prehistoric_creatures.php
Supersaurus จาก http://www.bhbfonline.org/Specimens/index.html
Compsognathus จาก http://www.3dm3.com/forum/f195/compsognathus-hcosta-22013/
Tyrannosaurus rex จาก http://www.rareresource.com/pho_tyrannosaurus%20rex.htm